Volg ons webinar

4 voordelen van Agile werken

5 oktober 2018

Panta rhei. Alles stroomt. De enige constante is verandering. Wie komt dit niet bekend voor? Voor organisaties is het tegenwoordig haast niet meer bij te benen. Grillige klanten, veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe concurrenten – soms uit onverwachte hoeken, technologische innovaties, enzovoort. De ene verandering volgt de andere op – en in steeds hoger tempo.

Zoals de meesten van ons zullen (h)erkennen, is veranderen niet altijd eenvoudig. Er is vaak sprake van een natuurlijke weerstand tegen verandering, want veranderen is eng en maakt onzeker, vooral als we niet goed kunnen overzien waar de veranderingen toe (kunnen) leiden. Dit geldt evengoed in de privésfeer als voor veranderingen op de werkvloer en binnen organisaties.

Dat is een van de redenen waarom organisaties steeds vaker kiezen om ‘agile’ te gaan werken. Kenmerkend hieraan is de flexibele, iteratieve manier van werken waarbij klantgerichte teams in korte sprints (deel)producten opleveren. Zelfsturing en feedback zijn daarbij essentieel om tot snelle verbeteringen van producten en diensten te komen. Een belangrijk voordeel van deze manier van agile werken is dat veranderingen zo als het ware in kleine stukjes worden opgeknipt, waardoor het overzichtelijk blijft – en behapbaar voor het team dat er aan werkt. Er zitten verschillende voordelen aan agile werken.

De vier belangrijkste voordelen van Agile werken:

  1. Sneller resultaat

Veel bedrijven die overgaan op agile werken, zien dat hun ‘time-to-market’ voor nieuwe producten en diensten met gemiddeld 40% tot soms wel 75% afneemt. Dit verkort de tijd tussen het moment dat de klant iets wil en de daadwerkelijke oplevering. Dat is niet alleen fijn voor de klant (die krijgt sneller wat hij vraagt) maar zorgt er ook voor dat u beter blijft aansluiten op de wensen en eisen die leven in de markt.

  1. Betere kwaliteit

Vergeleken met een traditionele waterval aanpak waar pas relatief laat in het ontwikkelproces (integraal) wordt getest, worden fouten en afwijkingen bij agile werken veel eerder gevonden. Met built-in quality technieken als ‘test driven development’, ‘pair programming’ of vier-ogen principe, en ‘behavior driven development’ (ja ja, wie agile wil werken komt een boel Engelse uitdrukkingen tegen 🙂 ) worden fouten zo vroeg mogelijk gedetecteerd en opgelost. Dit scheelt niet alleen tijd en kosten, maar levert uiteindelijk ook kwalitatief betere producten op!

  1. Hogere productiviteit

Verschillende case studies tonen aan dat agile werken (in kleine, zelfsturende teams) de productiviteit met 25 – 50% doet toenemen. Meer focus en minder overleg dragen hier direct aan bij. Maar ook het kort-cyclische werken in sprints, waarbij u steeds als team probeert een specifiek (onder)deel van een product of dienst verder te ontwikkelen, helpt mee. Dit motiveert teamleden, zorgt voor minder verwarring, discussies en afleiding, en leidt uiteindelijk ook nog tot een betere kwaliteit (zie ook hierboven).

  1. Meer betrokkenheid

Agile werken zet de klant centraal. Het staat zelfs prominent in het Agile Manifesto en wordt als eerste ‘Agile Principle’ genoemd: “Our highest priority is to satisfy the customer […]”. Dat betekent dat de klanttevredenheid als leidraad wordt genomen bij het agile werken. De klant als stakeholder denkt actief mee over (de prioriteiten van) requirements en geeft feedback gedurende het ontwikkelproces. Tegelijkertijd zorgt agile werken ook voor meer ‘employee engagement’ ofwel medewerkerbetrokkenheid. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt niet onbelangrijk. Onderzoeken van Scaled Agile, Inc. laten zien dat medewerkers die werken volgens de agile principes gemiddeld zo’n 30% tevredener en meer gemotiveerd zijn.

Agile niet altijd de sleutel tot succes

Eerlijk is eerlijk: niet in alle gevallen zal agile werken de beste oplossing zijn. Soms is agile werken niet verstandig, wanneer de uitkomst van het project van tevoren al duidelijk moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan grote bouwprojecten waar alles gebouwd moet worden volgens een vaststaand plan en op basis van de aanwijzingen van de architect. Of denk aan organisaties waar de cultuur (nog) niet toestaat om besluitvorming meer decentraal te beleggen. Hier zal eerst nagedacht moeten worden hoe het agile leadership het beste kan worden ingericht – vanuit de agile filosofie is en blijft het senior management namelijk verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. De agile revolutie – als u het zo wilt noemen – moet dan ook 100% gesteund worden door het management en zij zullen als Agile Leaders het goede voorbeeld moeten geven, getraind moeten worden en een agile cultuur moeten faciliteren.

Gratis webinar met Arie van Bennekum, co-auteur van het Agile Manifesto

Meer weten over agile werken, en wat dit kan betekenen voor u en uw collega’s? Luister en kijk dan mee tijdens het webinar “Agile moeilijk? Terug naar de kern!” waar een van de grondleggers en co-auteur van het Agile Manifesto, Arie van Bennekum, uitlegt wat agile werken voor u zelf kan betekenen. Deelname is gratis, wel graag vooraf even inschrijven!