Het is nu mogelijk om de detailpagina van log items naar eigen behoefte te configureren. Dit geldt in de portfolio app voor de issues en risico’s tabs, en in de projecten app voor issues, risico’s, kwaliteitsbeoordelingen, wijzigingen en leerpunten.

Als je naar de detailpagina van een log-item gaat, staat er nu een menu-knopje met de optie Pagina aanpassen. Je komt dan in de configureermodus van het canvas en je kunt de standaard inrichting aanpassen. Deze functie is alleen beschikbaar voor de rollen administrator, managers en ondersteuning.

Met het instellingen knopje () van een segment kun het segment aanpassen. Met het kruisje () kun je het segment weggooien. Via de knop “+ segment toevoegen” onder aan het canvas kun je een nieuw segment toevoegen. Segmenten kun je verplaatsen op de pagina door te klikken op de kopregel van het segment en dan met de muis te slepen. Een segment kan groter of kleiner gemaakt worden bij de hoek van een segment ().

Met de knop “Terugzetten naar standaard” wordt de standaard inrichting weer hersteld.

Op de detailpagina van een log item kunnen 4 segmenttypes toegevoegd worden.

  • Velden: zelf te selecteren velden.
  • Alle zelfgedefinieerde velden: bevat alle zelfgedefinieerde velden van het betreffende log-item.
  • Taken: aan het log item kunnen taken worden toegevoegd.
  • Documenten: aan het log-item kunnen documenten worden toegevoegd.

Het veldensegment is het enige segment dat meerdere keren kan worden toegevoegd op een canvas.

Per log-item type kan een eigen detailpagina ingericht worden. De aangepaste detailpagina is alleen beschikbaar in het porfolio waar je de aanpassing gedaan hebt. Wil je de aangepaste detailpagina’s uitrollen over meerdere/alle portfolio’s, dan kan dit middels portfoliomodellen.

Wanneer je in een model de detailpagina’s aanpast, zullen alle afgeleide porfolio’s en projecten beschikken over deze aangepaste pagina’s. In het model kun je verder instellen of strikt het model gevolgd wordt of dat er per portfolio afgeweken mag worden.