De Fortes Change Cloud biedt ondersteuning voor SAFe. Deze is uitgebreid met de mogelijkheid om een roadmap te plannen. Deze nieuwe functionaliteit komt boven op de al aanwezige PI (Planning Interval) planning. Hierdoor kan op alle gebruikelijke SAFe niveaus gepland worden:

  • Roadmap: plannen van Epics en bijbehorende Features over Planning Intervallen heen. Dit inclusief afhankelijkheden tussen Features. Ook wordt rekening gehouden met de oploscapaciteit (velocity) per team.
  • PI planning: detail planning van een Planning Interval. De te realiseren features worden in de sprints van de Planning Interval gepland. Ook hier inclusief afhankelijkheden en rekening houdend met de oploscapaciteit (velocity) per team.

Ook mogelijkheden voor Capaciteitsplanning zijn toegevoegd. Per team kan de oploscapaciteit (velocity) ingevuld worden. Bij het plannen van het werk (features) wordt inzichtelijk of dat past binnen de aanwezige oploscapaciteit.

Daarnaast is er de mogelijkheid om de gevraagde capaciteit om te zetten van Story Points naar uren. Hierdoor wordt de in een Agile programma gevraagde capaciteit per Epic per Team per Planning interval zichtbaar op het Portfolio. Daar kan het integraal met alle Portfolio-items geanalyseerd worden en levert het een bijdrage aan Strategic Capacity Planning.