Voor beheerders van de Fortes Change Cloud hebben we een aantal punten aangepast.

 • Extra validatie op calculaties
  In een (eigen)veld kunnen calculaties worden opgenomen. Mocht je zaken in de formule opnemen die niet handig zijn of niet kunnen, dan kan er een melding over komen.
 • Voortgangsbalk bij herbereking van velden
  Een (eigen)veld kan een formule bevatten. Soms dient deze herberekend te worden. Daarvoor is bij ieder veld een knop ‘Herbereken veld’ aanwezig. Zodra je deze knop indrukt wordt op de achtergrond de herberekening van het veld uitgevoerd. Omdat het herberekenen op de achtergrond plaatsvindt was onduidelijk hoelang dit duurde. Als nu op de knop ‘Herbereken veld’ wordt gedrukt wordt de knop grijs en verschijnt een voortgangsbalkje zolang het herberekenen duurt. De knop kan gedurende het herberekenen niet opnieuw ingedrukt worden. Ook andere velden kunnen niet herberekend worden zolang het herberekenen duurt. Dit voorkomt dat de performance van de Fortes Change Cloud negatief beïnvloed wordt doordat veel herberekeningen tegelijkertijd worden uitgevoerd.
 • Naam van importbestand staat nu in de log bij de importtaak:
  Als gegevens middels een importtaak worden geïmporteerd wordt dit gedaan op basis van een bestand met daarin de te importeren gegevens. In de log van de importtaak wordt nu weergegeven met welk bestand de importtaak is uitgevoerd.
 • Projectmodel in ‘Standaard modus’ uitgebreid voor instellingen tijdsregistratie:
  Het is nu mogelijk om de instellingen voor tijdsregistratie in een projectmodel dat in ‘Standaard modus’ staat aan te passen. Voorheen kon dat alleen als het projectmodel in de ‘Klassieke modus’ stond.
 • Projecten zijn direct te archiveren vanaf het Projecten-app scherm
  Klik je linksboven in de hoek op de App-kiezer (rondje met de 9 puntjes) dan kun je daar de Projecten-app openen. In het scherm zijn dan als kaartjes van alle projecten te zien waar jij toegang toe hebt. Mits je voldoende rechten hebt kun je projecten nu archiveren direct op dit scherm.