Nieuwe Project Gantt chart

Nieuwe Project Gantt chart

Op verzoek van onze gebruikers hebben wij een nieuwe Gantt chart ontwikkeld voor de planning in projecten. Deze nieuwe Gantt chart biedt uitgebreidere functionaliteit zoals: Kritieke pad Undo en Redo Edit – Save: geen directe bewerking meer Uitbreiding van de...
Doorontwikkeling embedded PowerBI en de Odata koppeling

Doorontwikkeling embedded PowerBI en de Odata koppeling

In onze vorige major release hebben we de vernieuwde PowerBI met Odata-uitwisselingsmogelijkheden toegevoegd aan de Fortes Change Cloud. Deze versie gebruikte alleen de standaard aanwezige data-velden. Het is nu mogelijk om aan deze standaard dataset de zo genoemde...
Uitbreidingen in de Agile Programma app (ART)

Uitbreidingen in de Agile Programma app (ART)

Om de gebruikers van Agile Programma’s (ART’s) efficiënter te laten werken hebben we de mogelijkheid toegevoegd om items (bv. Features) in FCC per increment in één keer aan te maken en te relateren in Jira of Azure DevOps. Dit kan gedaan worden op 2 plekken, namelijk...
Nieuwe Project Gantt chart

Tijdschrijven: geschreven uren paraferen in een project

Als in de Fortes Change Cloud het tijdschrijven wordt gebruikt kun je in de configuratie aangeven dat een projectleider de geboekte project-uren moet goedkeuren. Dit kan de projectleider doen op de startpagina. Aan het project is een tabblad toegevoegd waarin de...