Aanpassen van incrementnamen

Bij het toevoegen van een nieuw increment op de PI-planning tab is het nu mogelijk om het increment een eigen gekozen naam te geven. Eerder was dit een door het systeem zelf gegenereerde naam. Als je ervoor kiest om geen incrementnaam in te vullen, creëert het systeem alsnog automatisch een naam voor het increment. Deze is op een later moment aan te passen. Hiervoor ga je naar de menu-optie ‘Incrementnaam hernoemen’.

Aanpassen van sprintnamen

Sprintnamen kunnen vanaf nu tevens aangepast worden. Dit kun je doen door te klikken op een sprintnaam in de PI-planning. In het dialoog dat verschijnt, kun je de naam wijzigen. Als je geen sprintnaam invult, creëert het systeem, net als voorheen, automatisch een volgnummer voor de sprint.

Toevoegen en verwijderen van sprints in een bestaand increment

Het is nu mogelijk om in een bestaand increment nieuwe sprints toe te voegen of sprints te verwijderen.

Het toevoegen van een sprint kun je doen door te gaan naar de menu-optie ‘sprint aan het einde van het increment toevoegen’. De sprint krijgt automatisch een volgnummer toegekend. Als je vervolgens klikt op de sprintnaam in de PI-planning, kun je de sprintnaam aanpassen.

Het verwijderen van een sprint kun je doen door te gaan naar de menu-optie ‘laatste sprint uit het increment verwijderen’. De laatste sprint zal dan verwijderd worden. Indien er al items in de sprint stonden die nu verwijderd is, kunnen deze items vanuit de linker lijst van de PI-planning opnieuw naar een andere sprint gesleept worden. Een increment dient altijd 1 sprint te hebben. De laatste sprint kan dus niet verwijderd worden.