Logboeken: registratiemogelijkheden uitgebreid

Logboeken: registratiemogelijkheden uitgebreid

In de FCC zijn diverse logboeken beschikbaar zoals Issue en Risico logboek. Nieuw is een pop-up die bij aanmaken/muteren van een logboek-item wordt geopend waarin de gegevens van een portfolio-item kan worden toegevoegd. Dit maakt het aanmaken en beheren van de...
Logboeken: registratiemogelijkheden uitgebreid

Print-functionaliteit bij canvassen

Op verschillende plekken in de FCC (bv. het Portfolio) kunnen kaartjes ingevuld worden (bv. Portfolio-item). In de FCC heten die kaartjes canvassen. Open je een kaartje dan staat boven aan nu een Print-knop waarmee de inhoud van het kaartje geprint kan worden. Deze...
Lezers rol in Workflow-Groep

Lezers rol in Workflow-Groep

Er is een uitbreiding van rechten op de ‘geavanceerde goedkeuring workflow module’ gerealiseerd. Door het toevoegen van de ‘Lezers-rol’ kunnen betrokkenen de mogelijkheid krijgen alle gestarte en afgeronde workflows te lezen die betrekking hebben op een bepaalde...
Overzicht behouden in de tab ‘Items uitsplitsen’

Overzicht behouden in de tab ‘Items uitsplitsen’

In de tab ‘Items uitsplitsen’ van het Agile Programma kan per Portfolio-item (bv. Epic) een opdeling in sub-items (bv. Features) gemaakt worden. Staan er veel Portfolio-items met sub-items dan wordt het doorzoeken van deze lijst als snel lastig. Om toch het overzicht...