Fortes neemt maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona-virus.

Daarom zullen wij in ieder geval tot 6 april zoveel mogelijk vanuit huis werken. Fortes is goed voorbereid om alle werkzaamheden ‘remote’ uit te kunnen voeren. Je zult hier als klant dus beperkt iets van merken. Alle support (telefonisch en per e-mail) wordt afgehandeld op de manier zoals je van ons gewend bent. Ook de ontwikkelteams werken op volle kracht door aan mooie nieuwe functionaliteiten in Fortes Change Cloud. 

Wij kijken kritisch naar afspraken die buiten de deur gepland staan. Bij voorkeur laten wij afspraken telefonisch of via een conference call plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zullen afspraken verplaatst worden naar een later moment.

Heb je vragen? Bel ons op +31 (0)33 45 70 027 of neem contact op via e-mail: info@fortes.nl

 
 

Fortes is taking action in connection with the outbreak of the Corona virus.

That is why we will work from home as much as possible until April 6th. Fortes is well prepared to be able to perform all activities ‘remotely’. As a customer you will only notice this to a limited extent. All support (by phone and e-mail) is handled in the way you are used to from us. The development teams are also working hard on new functionalities in Fortes Change Cloud.

We are taking a critical look at appointments that are planned. We prefer to arrange appointments by telephone or conference call. If this is not possible, appointments will be moved to another time.

Do you have questions? Call us on +31 (0) 33 45 70 027 or contact us by email: info@fortesglobal.com