De krachten van Superman zijn in de loop van de jaren verder aangepast of zoals ik het zie: heeft hij ze verder ontwikkeld. Jij en ik hebben dan wel niet de superkrachten van Superman, maar ook wij hebben krachten (skills) die we verder kunnen ontwikkelen.

Dit kan je goed terugzien bij functioneel beheerders. Ze hebben vaak goede technische vaardigheden en kennis. In het begin werken ze hard aan het oplossen van issues, en hebben nog weinig impact binnen de organisatie. Maar als ze eenmaal hun krachten hebben geoptimaliseerd dan kunnen ze applicaties, mensen en zelfs hele organisaties in beweging brengen.

Natuurlijk kost dit inzet, oefening en tijd. Superman kon in de eerste strips ook alleen maar hard rennen, ver en hoog springen en was hij wat sterker dan de gemiddelde mens. Maar nu kan hij vliegen, heeft hij laser- en röntgenogen, supergehoor, vriesadem en is hij een stuk sterker en onkwetsbaarder geworden.

Op (onder)zoek naar skills

Er zijn veel verschillende discussies te vinden over het belang van hard skills (technische vaardigheden) versus soft skills (persoonlijke vaardigheden). Eén van de meest genoemde onderzoeken hierover is het onderzoek dat is uitgevoerd door de Harvard University, The Carnegie Foundation en Stanford Research Center. Dit onderzoek heeft geconcludeerd dat 85% van het werksucces komt door goed ontwikkelde soft skills. Slechts 15% is te relateren aan hard skills.

Natuurlijk kan je discussiëren over het onderzoek en de percentages, maar ik ben er van overtuigd dat technische kennis en vaardigheden in de meeste situaties minder belangrijk zijn dan de persoonlijke vaardigheden. Het begint namelijk met begrijpen en dan begrepen worden.

What makes Superman a hero is not that he has power, but that he has the wisdom and the maturity to use the power wisely. From an acting point of view, that’s how I approached the part.
Christopher Reeve

Als je zoekt op soft skills zijn er tientallen skills te vinden. Om het overzichtelijk te houden kan je ze terug brengen tot de volgende clustering:

  • Communicatie
  • Besluitvorming en oplossend vermogen
  • Zelf management
  • Samenwerken
  • Leiderschap

Het is lastig om te zeggen welke soft skills een functioneel beheerder nu echt nodig heeft. Dit omdat elke rol, organisatie en situatie net weer andere vaardigheden vraagt. Maar functioneel beheerders die er bovenuit stijgen zijn wat mijn inziens beter in staat om vraagstukken te begrijpen, het kunnen overzien van het speelveld, het stellen van goede vragen, het geven van duidelijke adviezen, een dienstverlenende houding en hun creativiteit. Uiteraard is deze lijst niet compleet en zijn niet alle skills zijn even gemakkelijk eigen te maken. Als je skills niet wilt ontwikkelen, er niet in gelooft of denkt dat ze niet bij je passen, dan gaat het erg lastig worden. Skills moeten uiteindelijk een onderdeel worden van je karakter om ze toe kunnen passen op het juiste moment.

(Juiste) plaats en tijd

De reden dat Superman altijd op de juiste plaats en de juiste tijd is, komt doordat hij als Clark Kent werkt als verslaggever bij de Daily Planet. Hierdoor is hij als eerste op de hoogte van het grote en het belangrijkste nieuws. Daarbij kan hij als journalist ook aanwezig zijn op de juiste plaats. Superman heeft voor zijn alter ego gekozen omdat hij niet 24/7 Superman kan zijn. Gelukkig ook maar. Anders is de kans groot dat hij teveel tijd besteedt aan het blussen van kleine brandjes. En daardoor niet op tijd betrokken is bij de echt belangrijke situaties waar hij echt nodig is.

“This looks like a job for Superman.”
Clark Kent

Wat we van Superman kunnen leren is dat de functioneel beheerder zich ook juist moet positioneren binnen de organisatie en het juiste mandaat moet hebben. Zonder dit is de kans groot dat hij wordt gepasseerd of te laat wordt betrokken bij beslissingen. Of dat hij te ver weg zit van de juiste mensen en de informatie.

Als functioneel beheerder zal je je superoren en röntgenogen goed moeten openhouden, om er achter te komen welke ideeën er binnen de organisatie zijn, hoe en waarom systemen worden gebruikt, hoe deze wordt ervaren en welke doelstellingen en strategie de organisatie heeft. Soms zal je onderwerpen tijdelijk moeten bevriezen, zal je hier en daar wat klappen moeten incasseren of uitdelen. Om dit goed te kunnen doen kan je niet al je tijd spenderen aan het oplossen van ad-hoc issues, want dan mis je waarschijnlijk het belangrijkste waar je gebruikers, het management en de hele organisatie bij kan helpen.

Natuurlijk kan je hier net als Superman in groeien: eerst rennen, hoog springen en daarna pas vliegen. Je wordt er uiteindelijk steeds handiger en beter in.

De wereld draait (gewoon) door

Als je het eerste deel van Superman hebt gezien, draaide Superman na de dood van Lois Lane zo snel om de aarde dat hij de aarde stil zette en alle gebeurtenissen van de afgelopen 30 minuten terugdraaide. Wat er echter werd bedoeld, is dat Superman zelf terugging in de tijd en niet de hele aarde. Dit begreep ik pas vele en vele jaren later.

Een feit is dat de wereld blijft veranderen. Als een applicatie eenmaal is ingericht en in gebruik is genomen, betekent het niet dat de organisatie hetzelfde blijft. Mensen, doelen, processen en alles daaromheen veranderen. De baas wil opeens een grotere werktevredenheid op de werkvloer, kostenbesparing en goede systemen die bijdragen om de doelstellingen te halen. Een applicatie die de flexibiliteit geeft waar je zelf veel inrichting in kan doen zoals de Fortes Change Cloud en een leverancier die innovatief is helpt allemaal. Maar dan is het nog steeds essentieel dat een functioneel beheerder er is met de juiste skills en mindset, om de applicatie te laten aansluiten bij de gebruikers en organisatie.

Daarom zou je als functioneel beheerder veel contact moeten hebben met eindgebruiker, managementteams en leveranciers. Als je je focus legt op klanttevredenheid, dan zorg je naast meer tevredenheid ook zeer waarschijnlijk voor: betere informatie voorziening, betere motivatie om de applicatie op een juiste manier te gebruiken. En zal de productiviteit en effectiviteit worden verhoogd dat uiteindelijk weer kan leiden tot kostenbesparing en gelukkigere mensen.

Op naar de volgende (super)held!
Ed Karim

“There is a superhero in all of us, we just need the courage to put on the cape.”
Superman

PS: Wil je meer tips om je skills te ontwikkelen in combinatie met de Fortes Change Cloud? Lees dan meer over de Experttraining speciaal voor functioneel beheerders en gebruikers : programma en aanmelden.