Fortes voor enterprise

Al ruim 20 jaar de beste oplossing voor enterprises voor het managen van veranderingen.

Dé oplossing voor enterprise

Continu veranderende marktomstandigheden, wetgeving en technologie vragen om een wendbare organisatie. Een organisatie die realtime inzicht heeft waar het klantwaarde toevoegt, welke lopende projecten en programma’s daartoe bijdragen en regelmatig prioriteiten bijstelt.

Efficiëntere projectuitvoering

Door concurrentie ligt de lat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid en kostenreductie steeds hoger. Best practices leiden tot een efficiëntere projectuitvoering en minder risico’s, maar ook een solide planning waarin afhankelijkheden tussen deliverables worden vastgelegd dragen hieraan bij.

Governance en verantwoording

Verantwoording en transparantie zijn sleutelwoorden voor aandeelhouders, klanten en overheid. Bovendien eisen toezichthouders en media steeds vaker inzage in de door een onderneming gemaakte keuzes. Daarom is het verstandig tijdens de uitvoering van projecten en programma’s vast te leggen waarom welke keuzes zijn gemaakt, door wie en wanneer.

Fortes Change Cloud voor professioneel projectmanagement

De dynamische omgeving waarin internationale bedrijven opereren vraagt om verregaande professionalisering van de manier waarop projecten worden opgezet en uitgevoerd. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken als PRINCE2, Agile PM en Stage Gate is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden. Diverse ondernemingen waaronder Vopak, Pon, KLM en FrieslandCampina gebruiken Fortes Change Cloud al jaren naar volle tevredenheid.

Ontdek Fortes Change Cloud