Op diverse plekken in de Fortes Change Cloud kan in schermen (ook wel canvassen genoemd) informatie ingevoerd worden: bv. een kaartje van een portfolio-item. Die invoerschermen kunnen bestaan uit velden, maar ook geavanceerdere objecten zoals lijsten: bv risico lijst.

Het is nu mogelijk om een vaste sortering en filtering op zo’n lijst in te stellen. Bv. de risicolijst standaard te sorteren op ‘Vervaldatum’ en alleen de ‘Hoge’ risico’s weergeven.

Hierdoor kan heel gericht informatie getoond worden.