Er is een uitbreiding van rechten op de ‘geavanceerde goedkeuring workflow module’ gerealiseerd.

Door het toevoegen van de ‘Lezers-rol’ kunnen betrokkenen de mogelijkheid krijgen alle gestarte en afgeronde workflows te lezen die betrekking hebben op een bepaalde Workflow-Groep.