In de FCC zijn diverse logboeken beschikbaar zoals Issue en Risico logboek. Nieuw is een pop-up die bij aanmaken/muteren van een logboek-item wordt geopend waarin de gegevens van een portfolio-item kan worden toegevoegd. Dit maakt het aanmaken en beheren van de logboek-items eenvoudiger.