Capaciteitsplanning op Portfolio niveau

Door de beschikbaarheid per skill vast te leggen en een ruwe schatting te maken van de benodigde capaciteit (in uren of fte) per portfolio initiatief kan de portfoliomanager snel een inschatting maken of voor een bepaalde periode de beschikbare resources volstaan voor het uitvoeren van geplande initiatieven.

In Capaciteitsplanning kan ook gewerkt worden met scenario’s. In een scenario kunnen de initiatieven met bijbehorende resources onderling verschoven worden in de tijd. De impact op beschikbare en benodigde resources is dan direct zichtbaar in een helder overzicht. Indien gewenst, kunnen de aangebrachte wijzigingen in het scenario met één druk op de knop worden toegepast op het actieve portfolio.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Capaciteitsplanning? Lees dan hier de artikelen over Capaciteitsplanning in de ‘knowledge base’.

Ontdek Fortes Change Cloud nu zelf