Gebruikersgroepen beschikbaar in alle apps

Naast individuele gebruikers kunnen nu ook groepen met gebruikers op alle apps geautoriseerd worden (zoals op projecten of portfolio’s).

Een autorisatiegroep bestaat meestal uit medewerkers met een gelijksoortige functie: bijvoorbeeld alle leidinggevenden. In plaats van op diverse plekken de individuen te autoriseren gebruik je autorisatiegroepen om de hele groep in één keer dezelfde autorisatie te geven. Wordt iemand in de groep vervangen, dan haal je die persoon uit de groep en plaatst de vervanger in de groep: de autorisaties voor beide personen zijn dan direct weer goed geregeld.

 

Lees hier alles over hoe je gebruikers en groepen in de verschillende apps kunt autoriseren! 

Ontdek Fortes Change Cloud nu zelf