Goedkeuringsproces starten vanuit projecten

Change management gaat gepaard met besluiten: bijvoorbeeld akkoord op de business case of het besluit over een wijziging in het project.

Om besluiten te nemen dient een goedkeuringsproces gevolgd te worden: bijvoorbeeld eerst akkoord door de architect, dan akkoord stuurgroep en daarna akkoord MT.

Met het nieuwe ‘Goedkeuringssegment’ kunnen goedkeuringsworkflows gedefinieerd en gestart worden. Dit vanuit een portfolio-item (kaartje op het portfolio) of een project.

De FCC ondersteunt het goedkeuringsproces door de mogelijkheid te bieden om:

  • geavanceerde goedkeuringsworkflows te definiëren;
  • documenten toe te voegen aan de goedkeuringsworkflow;
  • verzoeken en reminders voor goedkeuring naar de beoordelaars te mailen;
  • opmerkingen en statussen vast te houden: audittrail. Zodat bekeken kan worden wie wanneer welk oordeel heeft gegeven.
  • alle gestarte goedkeuringsworkflows overzichtelijk en eenvoudig raadpleegbaar in een lijst bij het portfolio-item of project te tonen.

 

Instructies nodig?

Wil je meer weten over de goedkeuringsworkflows? Lees dan hier de artikelen over de goedkeuringsworkflows op de ‘knowledge base’.

Ontdek Fortes Change Cloud nu zelf