Maximale flexibiliteit met de nieuwe Project app

De nieuwe Project app ondersteunt modern projectmanagement op intuïtieve wijze. Je bent maximaal flexibel omdat je gebruik kunt maken van een Gantt-chart, een kanban bord of een combinatie van beiden. Die laatste werkwijze heet ook wel agile project management.   

Met de ingebouwde Gantt-chart functionaliteit kan in korte tijd een activteitenplanning worden gemaakt. In de kanban heb je zelf instelbare takenlijsten (zoals “To Do”, “Doing” en ‘Done”). Deze taken kunnen weer heel eenvoudig worden gelinkt of toegevoegd aan actviteiten in de Gantt-chart.

De combinatie van de Gantt-chart voor de planning van activiteiten en de kanban voor alle uit te voeren (deel)taken zorgt voor optimaal overzicht en grip.

In de Gantt-chart functionaliteit kan ook een resource plan gemaakt worden door personen en/of skills toe te voegen aan de activiteiten. Hierdoor ontstaat snel inzicht in het benodigd aantal uren per activiteit en voor het project als geheel.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Project app? Lees dan hier de artikelen over de Project app in de ‘knowledge base’.

Ontdek Fortes Change Cloud nu zelf