Fortes Change Cloud

Starten met (scaled) agile werken

De Fortes Change Cloud stelt iedere organisatie in staat om agile te werken. In veel organisaties wordt Agile gewerkt op basis van Scrum. Als er veel teams zijn ontstaat al snel de behoefte aan afstemming tussen de teams en continue alignment met de strategische doelen. Scaled agile methoden van Fortes Change Cloud biedt hier de oplossing voor.
Scaled agile app Fortes Change Cloud

Wat is agile werken?

Agile is geen methode, maar een filosofie waarbij de gedachtengang kan leiden tot slagvaardiger werken. Er is geen one size fits all oplossing voor agile. In de Fortes Change Cloud pas je agile werken aan aan jouw manier van werken. De letterlijke vertaling van agile is wendbaar. Agile is dan ook een aanpak waarbij wendbaarheid voorop staat. Met een Agile manier van werken gaat een team ervan uit dat de omstandigheden tijdens de looptijd van een project kunnen veranderen en men hierop kan inspelen zodat het resultaat niet in gevaar komt.

Scaled agile team app Fortes Change Cloud

Hoe manage je agile projecten?

Hoe zorg je voor samenhang en aansuiting bij de besturing van agile projecten binnen een compleet portfolio? Ontdek het in onze whitepaper “Managen van agile projecten” waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt is van Atern; de enige agile aanpak die ook het managen van projecten beschrijft.

Onze oplossing voor Scaled Agile werken

Fortes Change Cloud

Met drie Scaled Agile apps biedt Fortes Change Cloud ondersteuning aan organisaties die Agile organisatiebreed en integraal willen toepassen. Deze apps zijn gemakkelijk te aan te passen voor gerichte ondersteuning van populaire Scaled Agile raamwerken zoals SAFe en LeSS. Ze zijn eenvoudig te integreren met JIRA en Microsoft TFS.

Agile Portfolio

Maak keuzes met behulp van een lichtgewicht besluitvormingsproces op basis van strategische doelen en financiƫle criteria. Bekijk hoe projecten samenhangen en in welke mate ze een bijdrage leveren aan de strategische doelen.

Agile Program

Maak en prioriteer met deze app de items (veelal features of epics genoemd) in de programma-kanban. Deze programma-items kunnen vervolgens door de verschillende
teams worden opgepakt (pull-proces) en verder uitgewerkt in kleinere items (user stories).

Agile Team

Pak als team autonoom programma-items op van het bovenliggende programma (pull-proces). Werk deze uit naar user stories en prioriteer vervolgens het werk. Realiseer het werk op basis van Scrum in sprints of kanban.

Start nu.

Klaar voor agile werken? Boek een gratis demo.