Batenmanagement

Beschikt u over de juiste managementinformatie om nieuwe baten te identificeren en definiëren? En bent u in staat om uw baten te monitoren, zodat u actief kunt sturen op verbeteringen?

Baten identificeren en vastleggen

Baten legt u eenvoudig vast. Dit kunnen kwantitatieve baten zijn zoals een kostenbesparing of extra omzet, maar ook kwalitatieve baten zoals klanttevredenheid of vermindering van fouten in de stuurinformatie. U bepaalt zelf welke baten u vastlegt en u kunt tevens een eigenaar aanwijzen per baat. Daarnaast kunt u verantwoordelijkheden en KPI’s vastleggen voor elke beoogde baat.

Integrale batenplanning

In Fortes Change Cloud kunt u de realisatie van baten plannen en één of meer meetpunten bepalen. Vervolgens worden de beoogde baten gekoppeld aan te behalen projectresultaten. In de planning van baten kunt u onderlinge afhankelijkheden vastleggen. Daarnaast kunt u projecten en resources eveneens (laten) inplannen. Zo heeft u één integrale planning van projecten en de te realiseren baten. De software geeft u inzicht in de prioriteiten van baten in relatie tot beschikbare resources, kosten en uren. Zo ziet u of uw plannen realistisch en haalbaar zijn, en waar u mogelijk risico’s loopt.

Baten realisatie & tracking

Het is belangrijk de realisatie van baten te blijven monitoren ten opzichte van de oorspronkelijke strategische doelstellingen en kosten. Zo kunt u waar nodig bijsturen in een programma of project. De geavanceerde dashboards en grafische rapportages ondersteunen u hierbij. Met Fortes Change Cloud heeft u een helder beeld van lopende programma’s en projecten in uw organisatie, via geavanceerde grafische rapportages en managementdashboards.

Bekijk webinar

Ontdek batenmanagement in
Fortes Change Cloud.

Download "Batenmanagement - dat doe je zo!"

Vraag een demo aan

Benieuwd hoe u Fortes Change Cloud in de praktijk gebruikt? Vraag vrijblijvend een productdemo aan.

Ja, ik wil een demo

80.000+ gebruikers bij