Portfoliomanagement

Heeft u zicht op alle baten van uw portfolio? Hoe bewaakt u de koppeling tussen initiatieven en projecten enerzijds en strategische doelstellingen anderzijds? En hoe bepaalt u de optimale mix aan projecten binnen uw portfolio?

Betrouwbare portfolioplanning

Met Fortes Change Cloud richt u uw portfolio in via bewezen best practices als MoP en P3O, of door gebruik te maken van uw eigen methodiek. De projectenkalender met daarin de initiatieven en projecten, afhankelijkheden en benodigde resources kunt u opstellen via de Portfolio Gantt. Hiermee zorgt u voor een solide planning van projecten en resources binnen uw organisatie.

Prioriteiten stellen

Portfoliomanagement is verantwoordelijk voor een afgewogen set van initiatieven en projecten waarmee de strategische doelstellingen en bijbehorende baten kunnen worden gerealiseerd. Fortes Change Cloud geeft inzicht in baten, risico’s, investeringen, afhankelijkheden en randvoorwaarden voor elk project via allerlei dwarsdoorsneden op uw portfolio. Zo kunt u steeds de juiste investeringsbeslissing nemen.

Scenario’s doorrekenen

Veranderingen in belangen en risico’s, nieuwe ideeën, wijzigingen in randvoorwaarden of aanpassingen in lopende projecten vragen regelmatig om een herziening van het portfolio. Fortes Change Cloud rekent direct verschillende scenario’s door op bijvoorbeeld ROI en NCW en maakt risico’s inzichtelijk. Zo verkort u de tijd om uw portfolio te herzien met gemiddeld 80%!

Governance en portfoliorapportages

Voor elk initiatief kunt u de business case, feasibility study, beslissingen en projectmandaat koppelen aan de projectkaart. Verder kunt u met de software verschillende versies van het portfolio beheren, zodat wijzigingen in het portfolio zichtbaar zijn.

Projectmanagers werken de status, issues en risico’s van hun projecten zelf bij. Op basis hiervan kunt u op elk moment de highlight rapportages opvragen. De software levert hiervoor diverse standaardrapporten mee, die eenvoudig aangepast kunnen worden naar de specifieke informatiebehoeften van uw organisatie. Verder zijn diverse veelgebruikte portfoliografieken beschikbaar om risico’s, prioriteiten en financiële analyses helder te maken. Rapportages zijn ook te tonen op mobiele apparaten met behulp van de rapportage-app.

Download factsheet

Lees meer over portfoliomanagement in
Fortes Change Cloud.

Download factsheet Portfoliomanagement

Vraag een demo aan

Benieuwd hoe u Fortes Change Cloud in de praktijk gebruikt? Vraag vrijblijvend een productdemo aan.

Ja, ik wil een demo

75.000+ gebruikers bij