Overheid

Er komt veel op gemeenten, Rijk en zelfstandig bestuursorganen (zbo’s) af. Een compactere overheid, decentralisatie van taken, meer burgerparticipatie en klantgerichtheid, verregaande bezuinigingen op diverse terreinen en de overgang naar het Nieuwe Werken: het zijn thema’s die iedereen in de publieke sector raken.

Rechtmatigheid: Programma’s afstemmen op beleid

Dingen goed doen is belangrijk, de goede dingen doen nog veel belangrijker. Door inzichtelijk te maken wat de bijdrage is van elk programma en project aan de strategische beleidsdoelstellingen kunnen nieuwe beleidsinitiatieven eenvoudig afgewogen en beoordeeld worden en de juiste prioriteit krijgen.

Doelmatigheid: Grip op de projectuitvoering

Af en toe komt een overheidsproject negatief in de media terecht als het te laat wordt opgeleverd of het budget overschrijdt. Dat zijn vaak lastige momenten voor de verantwoordelijke bestuurders. Door vanaf het begin mijlpalen en prestatie-indicatoren voor een project of programma in kaart te brengen en hier op te rapporteren, houden project- en programmamanagers grip op hun projecten en kunnen tijdig bijsturen waar nodig.

Accountability: Communicatie & verantwoording

In de huidige maatschappij eisen burgers dat er verantwoording wordt afgelegd over waar hun belastinggeld aan besteed is, en tot welke maatschappelijke opbrengsten dat heeft geleid. Door transparant te communiceren over lopende projecten, mogelijke risico’s en verwachte resultaten behouden beleidsmakers en beleidsuitvoerders het nodige draagvlak bij alle belanghebbenden – en binnen de samenleving.

Fortes Change Cloud voor professioneel projectmanagement

De complexe omgevingen waarin gemeenten, de Rijksoverheid en zbo’s opereren vereisen een verregaande professionalisering. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden op projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.

Fortes Change Cloud van Fortes Solutions levert dit alles al ruim 20 jaar. Diverse ministeries, gemeenten en zbo’s gebruiken Fortes Change Cloud al jaren om hun projecten en programma’s in te managen. Fortes Change Cloud is een Nederlands initiatief, en wordt sinds 1997 ontwikkeld vanuit het hoofdkantoor van Fortes Solutions in Enschede. Training, support en consultancy vinden plaats vanuit Amersfoort.

Factsheet Overheid

Beleidsdoelstellingen, doelmatigheid en transparantie in projecten.

Download factsheet

Download klantcase

Lees de ervaringen en behaalde resultaten van de gemeente Den Haag met Fortes Change Cloud.

Download klantcase

Presentatie

Kiezen voor een projectmatige aanpak bij de Nationale Politie.

Download presentatie

Vraag een demo aan

Benieuwd hoe u Fortes Change Cloud in de praktijk gebruikt? Vraag vrijblijvend een productdemo aan.

Ja, ik wil een demo