Waterschappen

Grip op investeringswerken

Voor een duurzame toekomst van de Nederlandse delta kunnen ruimte en water niet zonder elkaar. Water vraagt ruimte, en ruimtelijke kwaliteit kan in Nederland niet zonder water. De taken van het waterschap omvatten onder andere het inrichten en beheren van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, het zuiveren van afvalwater en het beheren en bewaken van dijken, kaden en oevers om overstromingen te voorkomen. Met het oog op de toekomst staan de waterschappen voor de uitdaging om waterdoelen effectiever en efficiënter te bereiken.

Klimaatverandering

Één van de grootste uitdagingen voor de waterschappen is het snel veranderende klimaat. De waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering: dijken en watersystemen moeten continue worden versterkt voor een veilig en leefbaar Nederland. Duurzame initiatieven worden vertaald naar een uitgebreid projectenportfolio voor de portfoliomanager en dit vraagt om gericht en snel kunnen bijsturen. Een actueel overzicht van alle lopende en geplande projecten helpt de portfoliomanager hierbij. De Principal Toolbox leent zich hier uitstekend voor: in één oogopslag ziet de portfoliomanager wat er speelt op het actuele dashboard. Alle belangrijke informatie op het dashboard wordt op toegankelijke wijze getoond en wijzigingen kunnen eenvoudig worden gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.

Meer grip op investeringswerken

Jaarlijks worden er voor tientallen tot honderden miljoenen euro’s aan investeringen gedaan binnen de waterschappen. Projectmanagers hebben hierbij een verantwoordelijke taak waarbij een gestructureerde werkwijze erg belangrijk is om op efficiënte wijze te kunnen werken.

Toekomstdoelen en prestaties

Het opstellen van een meerjaren-investeringsplan in een waterschap is een complex proces waarbij vele factoren moeten worden meegenomen. Fortes Change Cloud biedt hierbij ondersteuning door de mogelijkheid om integrale overzichten te genereren waarbij projecten in elke fase kunnen worden meegenomen. Daarnaast kunnen meerdere toekomstscenario’s naast elkaar worden ontwikkeld en met elkaar worden vergeleken.

Fortes Change Cloud voor grip op invsteringswerken

De tijdsbesparende functionaliteiten van Fortes Change Cloud maken gericht sturen mogelijk en de papieren rompslomp neemt aanzienlijk af. Het werkplezier en de productiviteit nemen toe en tevens maakt Fortes Change Cloud het een stuk eenvoudiger om werk over te dragen aan een andere collega of met externe partijen samen te werken aan een gezamenlijk project.

Eenvoudig grip en sturing op projecten en programma’s

31 mei 2018 - Inspiratiecongres
Laat u inspireren op het congres voor waterschappen. Deze dag staat in het teken van het thema 'Eenvoudig grip en sturing op projecten en programma's'. Meld u alvast aan en wij houden u op de hoogte over het programma.

Aanmelden inspiratiecongres

Factsheet Waterschappen

Grip op investeringswerken en toekomstdoelen.

Download factsheet

Onderzoeksrapport

De huidige stand van zaken project- en portfoliomanagement binnen de waterschappen.

Download rapport

Download klantcase

Lees de ervaringen en behaalde resultaten van Wetterskip Fryslân met Fortes Change Cloud.

Download klantcase

Vraag een demo aan

Benieuwd hoe u Fortes Change Cloud in de praktijk gebruikt? Vraag vrijblijvend een productdemo aan.

Ja, ik wil een demo