Zorg & Welzijn

De zorgsector is voortdurend in beweging. Fusies en reorganisaties, maar ook de decentralisatie van zorgtaken en een grotere rol voor zorgverzekeraars hebben het speelveld veranderd. Tegelijkertijd vinden nergens anders zoveel innovaties plaats als binnen de gezondheidszorg.

Continue stroom aan innovaties

De sector Zorg en Welzijn is enorm innovatief. Nieuwe toepassingen op het gebied van domotica, radiologie, preventie en screening maken de zorg slimmer en persoonlijker. Hier wordt veel aandacht aan besteed middels onderzoeksprojecten en innovatieprogramma’s binnen (academische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit betreft niet alleen verbeteringen binnen de zorgverlening zelf, maar ook bijvoorbeeld het invoeren van ketenzorg (epd), telezorg en zelfmanagement van patiënten.

Toenemende zorgkosten en politieke druk

De Nederlandse politiek heeft besloten verzekeraars een grotere rol te geven bij het inkopen van zorg. Een inperking van de vrije artsenkeuze en een verschuiving van zorgactiviteiten van de tweede lijn naar de eerste lijn zijn daar een gevolg van. Daarnaast wil men zorgtaken vaker decentraal beleggen, onder meer door gemeenten verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in tal van transitieprojecten en veranderprogramma’s, meer afstemming met zorgleveranciers en een toegenomen administratiedruk.

Grip op kosten en innovaties

Om grip te houden op de veelheid aan veranderingen en innovatieprojecten, wordt van alle zorginstellingen project- en portfoliomanagement van de bovenste plank verwacht. Zowel care- als cure-instellingen moeten kritisch blijven kijken naar wat zij (nog) kunnen doen, en wat niet meer. Dit vereist onder andere goed portfoliomanagement en een stevige projectorganisatie die op een efficiënte en transparante manier de beoogde doelstellingen realiseert.

Fortes Change Cloud voor professioneel projectmanagement in de zorg

De complexe omgeving waarin zorginstellingen, zorgverleners en toeleveranciers opereren vraagt om een professionele projectaanpak. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden op transitieprogramma’s en innovatieprojecten.

Fortes Change Cloud van Fortes Solutions biedt dit alles al ruim 20 jaar. Diverse ziekenhuizen, zorginstellingen, farmaceuten, gemeenten en zorgverzekeraars gebruiken de Fortes Change Cloud software om hun projecten en programma’s in te managen. Fortes Change Cloud is een Nederlands initiatief, en wordt ontwikkeld op het hoofdkantoor van Fortes Solutions in Enschede. Training, support en consultancy vinden plaats vanuit Amersfoort.

Fortes op Zorg & ICT

Kom langs op 17 - 19 april in de Jaarbeurs Utrecht

Lees meer

Factsheet Zorg en Welzijn

Grip op veranderingen en innovaties binnen de zorg.

Download factsheet

Klantcase

Lees de ervaringen en behaalde resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis met Fortes Change Cloud.

Download klantcase

Presentatie

Bekijk hoe het Mediq Project Office (MPO) de implementatie van Fortes Change Cloud heeft aangepakt.

Download presentatie

Vraag een demo aan

Benieuwd hoe u Fortes Change Cloud in de praktijk gebruikt? Vraag vrijblijvend een productdemo aan.

Ja, ik wil een demo