Disclaimer

Hoewel Fortes Solutions bij het samenstellen van de inhoud van deze website steeds streeft naar het verschaffen van betrouwbare en actuele informatie, sluit Fortes Solutions iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is of wordt gesteld.

PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P3O® are (registered) trademarks of AXELOS Limited.