Publicaties

Fortes publiceert regelmatig whitepapers en artikelen over het project- en portfoliomanagement vakgebied.

Whitepaper: Managen van Agile projecten

Hoe manage je Agile projecten? Hoe zorg je voor samenhang en voor aansluiting bij de besturing van Agile projecten binnen een compleet portfolio? In deze whitepaper geeft Bert Hedeman een overzicht van wat hij samen met Henny Portman en Ron Seegers heeft geschreven in hun nieuwe boek ‘Managen van Agile projecten’.

Download whitepaper

Artikel: van dirigeren naar faciliteren

Het artikel “Van dirigeren naar faciliteren” gaat over de veranderende rol van de projectmanager in agile projecten.

Download artikel

Whitepaper: Benefits-led decision making drives value maximisation

In deze whitepaper leest u meer over het belang van de beoogde benefits bij het maken beslissingen voor een maximaal resultaat.

Download whitepaper

Rapport: Project- en portfoliomanagement binnen de waterschappen

De huidige stand van zaken project- en portfoliomanagement binnen de waterschappen.

Download rapport

Artikel: Grip krijgen op investeringswerken – de aanpak van Wetterskip Fryslan

Net als vele andere instellingen en overheden moet ook Wetterskip Fryslân bezuinigen. Om dit te realiseren is het project- en portfoliomanagement geprofessionaliseerd. In dit artikel leest u hoe Wetterskip Fryslan dit heeft aangepakt.

Download artikel