Monitor alles, eenvoudig.

Samenwerken op strategisch vlak.

Realtime inzichten met Insights 

Snel leren kan alleen door realtime inzicht in de totale verandercyclus. Monitor daarom voortdurend het effect van alle initiatieven op strategische doelen en krijg een betere sturing door inzicht op benefits en kosten.

Insights

Krijg inzicht in voortgang van projecten, programma’s en portfolio’s door de heldere visuele realtime, standaard meegeleverde, rapportages. Of definieer ze zelf naar eigen inzicht. Deel de rapporten eenvoudig met management en stakeholders, zodat iedereen tijdig op de hoogte is van ontwikkelingen.

Standaard met support apps

Fortes Change Cloud bestaat naast de primaire apps ook uit een aantal randvoorwaardelijke apps die essentieel zijn om informatie te verzamelen, koppelen en te delen. Fit for purpose en simpel te gebruiken.

Hours

Registreer uren via
weekstaten.

Resources

Optimaliseer de inzet van medewerkers.

BI Connectivity

Exporteer data naar
jouw BI-tool.

Import & Export

Importeer of exporteer bestede uren, kosten en budgetten.

Admin Center

Beheer gebruikers, rollen
en rechten.

Ontdek Fortes Change Cloud