Connectivity for JIRA

Hier moet nog tekst komen.

Maak doelen meetbaar en inzichtelijk.

Organisatiebreed kosten besparen, marktaandeel vergroten of winst verhogen? Met de Strategy app binnen Fortes Change Cloud is het mogelijk om realtime inzicht te krijgen in de voorgang van deze strategische richtingen. De ingebouwde ondersteuning van de strategy mapping van Kaplan & Norton zorgt voor uitwerking naar strategische perspectieven.

Grijp in wanneer dat nodig is.

Dankzij de ingebouwde balanced scorecard zijn doelen direct meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van KPI’s is het mogelijk om direct in te grijpen.

Werken met een balanced scorecard

Het werken met een balanced scorecard geeft je de ruimte om te optimaliseren wanneer het goed gaat en bij te sturen wanneer doelen niet gehaald worden. Dankzij de koppeling met andere apps krijg je realtime inzicht in de veranderstatus van de organisatie.

Fortes Change Cloud voor effectief projectmanagement

Om de uitdagingen in de financiële sector om te kunnen zetten in kansen, wordt van zowel de business- als IT-afdelingen verwacht dat zij project- en portfoliomanagement van de bovenste plank leveren. Dit vereist een volwassen projectorganisatie die op een effectieve en transparante manier opereert. Softwarematige ondersteuning voor meer uniformiteit tussen projecten, en tegelijkertijd beter zicht en grip op portfolio’s, programma’s en projecten is daarbij onontbeerlijk.

Ontdek Fortes Change Cloud