Hours

Direct inzichtelijk welke uren en kosten er zijn.

Een volledig beeld van alle uren.

Projectleden registreren via weekstaten in Fortes Change Cloud. Dit geeft een volledig beeld van alle aangevraagde, toegewezen en daadwerkelijk bestede uren. Met behulp van de gekoppelde uurtarieven (uit bijvoorbeeld het ERP-systeem) is het mogelijk om kosten inzichtelijk te maken en facturen direct digitaal op te stellen.

Inzicht in alle uren en kosten.

Hier komt tekst over hours.

Titel 2

Hier komt tekst.

Fortes Change Cloud voor effectief projectmanagement

Om de uitdagingen in de financiële sector om te kunnen zetten in kansen, wordt van zowel de business- als IT-afdelingen verwacht dat zij project- en portfoliomanagement van de bovenste plank leveren. Dit vereist een volwassen projectorganisatie die op een effectieve en transparante manier opereert. Softwarematige ondersteuning voor meer uniformiteit tussen projecten, en tegelijkertijd beter zicht en grip op portfolio’s, programma’s en projecten is daarbij onontbeerlijk.

Ontdek Fortes Change Cloud