fbpx

Project portfolio management.

Samenwerken op strategisch vlak.

Drie apps, één oplossing 

Realiseer strategische veranderingen met project portfoliomanagement (PPM). Krijg meer grip op tijd, geld, kwaliteit en resources. Optimaal inzicht en transparantie in de gehele veranderorganisatie zorgt voor een snelle en
efficiënte uitvoering van strategische initiatieven. Focus op het bereiken van maximale impact door het koppelen van initiatieven aan strategische doelen.

Portfolio

Optimaliseer portfolio’s, rekening houdend met
nieuwe ideeën en veranderingen in belangen, risico’s en
randvoorwaarden. Automatiseer de rapportagecyclus en
vraag op elk gewenst moment de highlight rapporten op.
Reken verschillende scenario’s direct door en verkort de
tijd op het herzien van de portfolio met gemiddeld 80%!

Program

Houd grip op strategische transformatie door het toepassen van programmamanagement. Creëer samenhang en transparantie tussen de onderliggende projecten en maak afhankelijkheden inzichtelijk. Houd grip op benefits, voortgang en kosten door realtime rapportages.

Project

Manage elk project – eenvoudig of complex – professioneel op basis van standaard methodieken als PRINCE2, Stage-Gate en AgilePM. Plan producten en resources in met de ingebouwde Gantt editor. Maak een product breakdown of prioriteer items in de backlog. Krijg direct inzicht in sprints, fases en projecten dankzij de geautomatiseerde projectrapportages en -grafieken.

Factsheet: portfoliomanagement

Hoe bewaak je de koppeling tussen initiatieven en projecten
enerzijds en de strategische doelstellingen en baten anderzijds? En hoe stel je de optimale mix
aan projecten binnen het portfolio samen, rekening houdend met beschikbare resources en andere
randvoorwaarden?


Factsheet: Programmamanagement

Grip op alle projecten in het programma? Zijn de programmadoelstellingen in balans met
de beoogde baten, rekening houdend met de budgetten? Kun jij alle stakeholders voorzien van de
juiste managementinformatie?


Factsheet: Projectmanagement

Manage elk project professioneel op basis van best practices als PRINCE2, Stage-Gate en AgilePM.
Krijg direct inzicht in sprints, fases en projecten dankzij geautomatiseerde projectrapportages en
-grafieken. En stuur uw projecten tijdig bij dankzij de geautomatiseerde bewaking van de business
case. Zo houdt u met Fortes Change Cloud grip op elk project!


Standaard met support apps

Fortes Change Cloud bestaat naast de primaire apps
ook uit een aantal randvoorwaardelijke apps die essentieel zijn om informatie te verzamelen, koppelen en te delen. Fit for purpose en simpel te gebruiken.

Hours

Projectleden registreren uren via weekstaten in Fortes Change Cloud.

Resources

Creëer een optimale verdeling van medewerkers over de projecten

BI Connectivity

Exporteer data uit de Fortes Change Cloud naar verschillende BI-tools

Hours

Projectleden registreren uren via weekstaten in Fortes Change Cloud.

Koppel Agile apps met Strategy en/of Waterfall

Het managen van al deze veranderingen is een interessante uitdaging en steeds meer onderdeel van de dagelijkse business. Een actueel inzicht hebben in de voortgang van de projecten inclusief hun bijdrage aan de strategische doelstellingen is daarbij dan een must. Bovendien vereisen deze projecten veel werk, terwijl de juiste kennis en resources schaars zijn. Het is dus van belang om de juiste prioriteiten toe te kennen en te sturen op het best haalbare resultaat met de optimale inzet van de beschikbare middelen.

Ontdek Fortes Change Cloud

Download onze brochure

Ontvang direct de brochure in je mailbox.

Privacy

We hebben een bevestigingsmail gestuurd.