fbpx

Project portfolio management.

Samenwerken op strategisch vlak.

Drie apps, één oplossing 

Realiseer strategische veranderingen met project portfoliomanagement (PPM). Krijg meer grip op tijd, geld, kwaliteit en resources. Optimaal inzicht en transparantie in de gehele veranderorganisatie zorgt voor een snelle en
efficiënte uitvoering van strategische initiatieven. Focus op het bereiken van maximale impact door het koppelen van initiatieven aan strategische doelen.

Portfolio

Optimaliseer portfolio’s, rekening houdend met nieuwe ideeën en veranderingen in belangen, risico’s en randvoorwaarden. Automatiseer de rapportagecyclus en
vraag op elk gewenst moment de highlight rapporten op. Reken verschillende scenario’s direct door en verkort de tijd op het herzien van de portfolio met gemiddeld 80%!

Program

Houd grip op strategische transformatie door het toepassen van programmamanagement. Creëer samenhang en transparantie tussen de onderliggende projecten en maak afhankelijkheden inzichtelijk. Houd grip op benefits, voortgang en kosten door realtime rapportages.

Project

Manage elk project – eenvoudig of complex – professioneel op basis van standaard methodieken als PRINCE2, Stage-Gate en AgilePM. Plan producten en resources in met de ingebouwde Gantt editor. Maak een product breakdown of prioriteer items in de backlog. Krijg direct inzicht in sprints, fases en projecten dankzij de geautomatiseerde projectrapportages en -grafieken.

Factsheet: portfoliomanagement

Hoe bewaak je de koppeling tussen initiatieven en projecten enerzijds en de strategische doelstellingen en baten anderzijds? En hoe stel je de optimale mix
aan projecten binnen het portfolio samen, rekening houdend met beschikbare resources en andere randvoorwaarden?


Factsheet: Programmamanagement

Grip op alle projecten in het programma? Zijn de programmadoelstellingen in balans met de beoogde baten, rekening houdend met de budgetten? Kun jij alle stakeholders voorzien van de juiste managementinformatie?


Factsheet: Projectmanagement

Manage elk project professioneel op basis van best practices als PRINCE2, Stage-Gate en AgilePM. Krijg direct inzicht in sprints, fases en projecten dankzij geautomatiseerde projectrapportages en -grafieken. En stuur uw projecten tijdig bij dankzij de geautomatiseerde bewaking van de business case. Zo houdt u met Fortes Change Cloud grip op elk project!


Standaard met support apps

Fortes Change Cloud bestaat naast de primaire apps ook uit een aantal randvoorwaardelijke apps die essentieel zijn om informatie te verzamelen, koppelen en te delen. Fit for purpose en simpel te gebruiken.

Hours

Projectleden registreren uren via weekstaten.

Recources

Creëer een optimale verdeling van medewerkers.

BI Connectivity

Gemakkelijk data exporteren naar verschillende BI-tools.

Import & Export

Importeer of exporteer bestede uren, kosten en budgetten.

Admin Center

Beheer eenvoudig gebruikers, rollen
en authenticaties.

Ontdek Fortes Change Cloud