fbpx

Scaled agile werken binnen de hele organisatie.

Samenwerken op strategisch vlak.

Scaled agile app Fortes Change Cloud

Drie scaled agile apps, één oplossing 

In veel organisaties wordt Agile gewerkt op basis van de Scrum methodiek. Maar als er veel teams zijn ontstaat al snel de behoefte aan afstemming tussen de teams en een continue alignment met de strategische doelen. Scaled Agile methoden bieden hier een oplossing voor. Fortes Change Cloud biedt met drie Scaled Agile apps ondersteuning aan organisaties die Agile organisatiebreed en integraal willen toepassen. De intuïtieve apps laten zich makkelijk configureren
voor gerichte ondersteuning van populaire Scaled Agile raamwerken zoals SAFe en LeSS. Ze zijn eenvoudig te integreren met veelgebruikte tools zoals JIRA en Microsoft TFS.

Agile Portfolio

Speel als organisatie sneller in op verandering door toepassing van Agile portfolio management. Maak keuzes met behulp van een lichtgewicht besluitvormingsproces op basis van strategische doelen en financiële criteria. Bekijk hoe projecten samenhangen en in welke mate ze een bijdrage leveren aan de strategische doelen. Bepaal wat als eerste opgepakt gaat worden door te prioriteren en communiceer dit op transparante wijze met de onderliggende Agile programma’s en teams.

Highlights

 • Maak eenvoudig een Portfolio Kanban aan voor het analyseren en prioriteren van epics.
 • Stel prioriteiten door te kijken welke initiatieven bijdragen aan strategische doelen.
 • Weeg initiatieven af op basis van strategische doelen, financiële en zelfgekozen criteria.
 • Rapporteer automatisch over de status van Portfolio items

 

Scaled agile portfolio app Fortes Change Cloud
Scaled agile program app Fortes Change Cloud

Agile Program

Het Agile programma wordt ook wel release train genoemd. Binnen het programma wordt de afstemming en verdeling van werk tussen de verschillende teams geregeld. Maak en prioriteer met deze app de items (veelal features of epics genoemd) in de programma-kanban. Deze programma-items kunnen vervolgens door de verschillende teams worden opgepakt (pull-proces) en verder uitgewerkt in kleinere items (user stories). Koppel het programma aan een bovenliggend portfolio voor strategische aansluiting.

Highlights

 • Haal portfolio items op uit een gekoppeld Portfolio via het ingebouwde pull-mechanisme
 • Splits epics uit in kleinere brokken werk (features) op het Programma Kanban.
 • Koppel Agile Teams aan het Programma en laat werk via het ingebouwde pull-mechanisme ophalen uit de backlog.
 • Richt een standaardflow in waarin het programma werk oplevert.

Agile Team

Pak als team autonoom programma-items op van het bovenliggende programma (pull-proces). Werk deze uit naar user stories en prioriteer vervolgens het werk. Realiseer het werk op basis van Scrum in sprints of kanban.

Highlights

 • Haal features op uit het gekoppelde Programma via het ingebouwde pull-mechanisme
 • Splitst features op naar user stories op het Team Kanban
 • Team Kanban: maak zelf lijsten aan en sleep items naar de benodigde status.
 • Richt eenvoudig een standaardflow in waarin het team werk oplevert.
Scaled agile team app Fortes Change Cloud

Gratis scaled agile downloads

Wij maken regelmatig infographics, whitepapers en factsheets op het gebied van Agile. Ontvang onderstaand direct de gegevens in je mailbox.

Whitepaper: Managen van Agile projecten.

Hoe manage je Agile projecten? Hoe zorg je voor samenhang en voor aansluiting bij de besturing van Agile projecten binnen een compleet portfolio? In deze whitepaper geeft Bert Hedeman een overzicht van wat hij samen met Henny Portman en Ron Seegers heeft geschreven in hun nieuwe boek ‘Managen van Agile projecten’.

Whitepaper Scaled agile managen van agile projecten van Bert Hedeman

Infographic: Hoe PRINCE2 en Agile elkaar versterken.

Agile project management wint snel terrein. Hoe kunnen PRINCE2 en Agile methoden succesvol met elkaar gecombineerd worden in uw projecten?

Hoe Prince2 en agile elkaar versterken. Adoptie van prince2 en agile door de markt.

Scaled agile met support apps

Fortes Change Cloud bestaat naast de primaire apps ook uit een aantal  randvoorwaardelijke apps die essentieel zijn om informatie te verzamelen, koppelen en te delen. Fit for purpose en simpel te gebruiken.

Hours

Projectleden registreren uren via weekstaten.

Recources

Creëer een optimale verdeling van medewerkers.

BI Connectivity

Gemakkelijk data exporteren naar verschillende BI-tools.

Import & Export

Importeer of exporteer bestede uren, kosten en budgetten.

Admin Center

Beheer eenvoudig gebruikers, rollen
en authenticaties.

Ontdek Fortes Change Cloud