Consultancy

Onze ervaren consultants implementeren Fortes Change Cloud binnen uw organisatie op basis van een persoonlijke, klantgerichte en tegelijkertijd projectmatige aanpak.

De Fortes Change Cloud consultants hebben uitgebreide ervaring met het toepassen van bestaande methodieken zoals PRINCE2, Stage Gate, MSP, Lean Six Sigma, P3O en MoV. Daarnaast weten zij wat werkt – en wat niet – op basis van hun ervaringen bij andere klanten. Zij zijn dan ook bij uitstek in staat om u praktisch te adviseren over projectaanpak en –inrichting, en hoe Fortes Change Cloud uw organisatie kan ondersteunen binnen de dagelijkse praktijk van projectmatig werken.

Productgebaseerde planning

De consultant bepaalt in overleg met u als klant de exacte implementatiescope. Op basis van deze scope stelt de consultant een productgebaseerde planning op. Op te leveren producten zijn in ieder geval:

  • de basisinrichting van Fortes Change Cloud
  • een aan uw organisatie aangepast projectmodel gebaseerd op best practices zoals PRINCE2, Stage Gate en AgilePM
  • alle standaardrapportages op basis van MS Office, PDFs of grafische widgets
  • een vastgelegde project governance structuur
  • eventuele koppelingen met uw ERP- of financiële systeem

Daarnaast wordt in nauw overleg met u vastgesteld welke management- en stuurinformatie nodig is, om te bepalen welke aanvullende maatwerkrapportages en dashboards opgeleverd moeten worden.

On-the-job implementatie

Het einddoel is uw organisatie zelfvoorzienend te maken in het beheer en gebruik van de software. Na uw goedkeuring van de aanpak en planning wordt gestart met de realisatie van de deliverables. Afhankelijk van de behoeften binnen uw organisatie zet de consultant een of meer workshops op waarin key users via learning-on-the-job wegwijs worden gemaakt in het gebruik en beheer van Fortes Change Cloud. Hierbij hanteert de consultant het train-the-trainer principe, waarmee de kennis binnen uw organisatie geborgd wordt.

Agile manier van werken

De projectuitvoering vindt plaats op een Agile manier. In een iteratief proces worden alle producten opgeleverd, waarbij steeds ruimte is voor het evalueren van de gerealiseerde deliverables. In een tijdsbestek van 5-10 dagen is Fortes Change Cloud geheel op uw wensen en manier van werken afgestemd, zijn de maatwerkrapporten beschikbaar en alle key users getraind. Zo wordt binnen een periode van twee tot maximaal zes weken de complete implementatie uitgevoerd en afgerond, en kunt u direct zelf aan de slag met het professionaliseren van uw projectorganisatie!

Vraag een demo aan

Benieuwd hoe u Fortes Change Cloud in de praktijk gebruikt? Vraag vrijblijvend een productdemo aan.

Ja, ik wil een demo