fbpx

Strategy app

Wat hebben scrumteams, zelfsturende teams en ‘bottom up’ werken met elkaar gemeen? In alle gevallen zijn voor de medewerkers de kaders van de strategie zodanig duidelijk dat ze er zelfstandig invulling aan kunnen geven.

Met behulp van de Strategy app maak je de strategie van jouw organisatie konkreet. Dat wil zeggen duidelijk wat betreft richting, kaders, beoogde resultaten en doelstellingen. In feite vertaal je het beleidsplan, businessplan, jaarplan, of hoe dat ook in jouw organisatie heet, naar konkrete brokstukken.

Met die brokstukken kunnen portfoliomanagers aan de slag om een selectie te maken uit alle projectideeen en initiatieven die er in elke organisatie leven. Op deze manier maak je doordachte keuzen van projecten. Bovendien kun je per project konkreter kaders meegeven aan welke strategische en operationele doelen het betreffende project een bijdrage dient te leveren.

Dat geeft op zijn beurt voor de projectmanager veel meer houvast voor zijn of haar project. Niet zozeer wat hij moet doen, daar is de projectmanager meestal zelf slim genoeg voor, maar welke resultaten hij moet zien te realiseren. Dat geeft vrijheid in de uitvoering.

Omdat er dankzij de Strategy app een betere aansluiting ontstaat tussen projecten en strategie word het ook eenvoudiger om de voortgang van de strategie realtime te monitoren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Strategy app of wil je er gratis mee kennis maken? Stuur dan een mail aan e.aalbersberg@fortes.nl

Ontdek Fortes Change Cloud