Fortes voor de overheid

Al ruim 20 jaar de beste oplossing voor ministeries, gemeenten en zbo’s voor het management van projecten en programma’s.

Dé oplossing voor overheidsinstanties

Als gemeente, Rijksoverheid of ZBO ligt de lat hoog. Je moet grip houden op projectportfolio’s en beleidsprogramma’s. Daarom benut je het liefst bewezen effectieve methoden. Met Fortes Change Cloud kun je rekenen op jaren ervaring, vertaald naar een betrouwbaar platform. 

Gemeenten

7 van de 10 grootste gemeenten werkt met Fortes Change Cloud.

Rijksoverheid

Meer transparantie richting de Tweede Kamer, burgers en belangstellenden in één dashboard

Zbo's

Zelfstandig bestuursorganen werken samen met de Fortes Change Cloud.

“We kunnen nu eindelijk zien waar de knelpunten zitten en wat de consequenties zijn van de afspraken die we maken.”

Hans Ooms

Projectleider en controller, LVNL

Rechtmatigheid: Programma’s afstemmen op beleid

Dingen goed doen is belangrijk, de goede dingen doen nog veel belangrijker. Door inzichtelijk te maken wat de bijdrage is van elk programma en project aan de strategische beleidsdoelstellingen kunnen nieuwe beleidsinitiatieven eenvoudig afgewogen en beoordeeld worden en de juiste prioriteit krijgen.

Accountability: Communicatie & verantwoording

In de huidige maatschappij eisen burgers dat er verantwoording wordt afgelegd over waar hun belastinggeld aan besteed is, en tot welke maatschappelijke opbrengsten dat heeft geleid. Door transparant te communiceren over lopende projecten, mogelijke risico’s en verwachte resultaten behouden beleidsmakers en beleidsuitvoerders het nodige draagvlak bij alle belanghebbenden – en binnen de samenleving.

Deze partijen gingen je al voor

Fortes Change Cloud voor professioneel projectmanagement

De complexe omgevingen waarin gemeenten, de Rijksoverheid en zbo’s opereren vereisen een verregaande professionalisering. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden op projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.

Fortes Change Cloud van Fortes Solutions levert dit alles al ruim 20 jaar. Diverse ministeries, gemeenten en zbo’s gebruiken Fortes Change Cloud al jaren om hun projecten en programma’s in te managen. Fortes Change Cloud is een Nederlands initiatief, en wordt sinds 1997 ontwikkeld vanuit het hoofdkantoor van Fortes Solutions in Enschede. Training, support en consultancy vinden plaats vanuit Amersfoort.

Succesvol Porttfoliomanagement is een team effort

Wij willen meer dan alleen een mooi platform maken voor Strategisch Portfolio Management. We willen jou helpen succesvol te zijn. Daarom werken we samen met een team van ervaren partners. Zij ondersteunen bij implementatie, inrichting en optimalisatie van jouw Fortes Change Cloud. Samen zorgen we er voor dat je het maximale uit FCC haalt. Nu en in de toekomst.  

We hebben echt geïnvesteerd in de samenwerking als team. Daar plukken we nu de vruchten van.

Yvonne Tack

Projectleider, Gemeente Tilburg

Klantcase: Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag wilde meer grip krijgen op individuele IT-projecten en op het projectenportfolio.

Download de klantcase van Gemeente Den Haag

11 + 9 =

Ontdek Fortes Change Cloud