Fortes voor de overheid

Al ruim 20 jaar de beste oplossing voor ministeries, gemeenten en zbo’s voor het management van projecten en programma’s.

Dé oplossing voor overheidsinstanties

De complexe omgevingen waarin gemeenten, de Rijksoverheid en zbo’s opereren vereisen een verregaande professionalisering. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden op projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.

Gemeenten

7 van de 10 grootste gemeenten werkt met Fortes Change Cloud.

Rijksoverheid

Meer transparantie richting de Tweede Kamer, burgers en belangstellenden in één dashboard

Zbo's

Zelfstandig bestuursorganen werken samen met de Fortes Change Cloud.

Rechtmatigheid: Programma’s afstemmen op beleid

Dingen goed doen is belangrijk, de goede dingen doen nog veel belangrijker. Door inzichtelijk te maken wat de bijdrage is van elk programma en project aan de strategische beleidsdoelstellingen kunnen nieuwe beleidsinitiatieven eenvoudig afgewogen en beoordeeld worden en de juiste prioriteit krijgen.

Accountability: Communicatie & verantwoording

In de huidige maatschappij eisen burgers dat er verantwoording wordt afgelegd over waar hun belastinggeld aan besteed is, en tot welke maatschappelijke opbrengsten dat heeft geleid. Door transparant te communiceren over lopende projecten, mogelijke risico’s en verwachte resultaten behouden beleidsmakers en beleidsuitvoerders het nodige draagvlak bij alle belanghebbenden – en binnen de samenleving.

Fortes Change Cloud voor professioneel projectmanagement

De complexe omgevingen waarin gemeenten, de Rijksoverheid en zbo’s opereren vereisen een verregaande professionalisering. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden op projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.

Fortes Change Cloud van Fortes Solutions levert dit alles al ruim 20 jaar. Diverse ministeries, gemeenten en zbo’s gebruiken Fortes Change Cloud al jaren om hun projecten en programma’s in te managen. Fortes Change Cloud is een Nederlands initiatief, en wordt sinds 1997 ontwikkeld vanuit het hoofdkantoor van Fortes Solutions in Enschede. Training, support en consultancy vinden plaats vanuit Amersfoort.

Klantcase: Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag wilde meer grip krijgen op individuele IT-projecten en op het projectenportfolio.

Download de klantcase van Gemeente Den Haag

10 + 13 =

Ontdek Fortes Change Cloud