Op de uitsplitsen tab in een Agile programma is de mogelijkheid toegevoegd om een portfolio-item met zijn onderliggende programma-items eenvoudig te verplaatsen naar een ander Agile programma. Klik op het menu  achter het portfolio-item. Het menu-item “Dit item verplaatsen naar ander Agile Programma” wordt getoond.

De te selecteren Agile programma’s waarnaar verplaatst kan worden zijn beperkt. Je kunt de Agile programma’s kiezen die gekoppeld zijn aan hetzelfde portfolio van dit portfolio-item.

Als voorbeeld zijn aan het portfolio twee Agile programma’s gekoppeld, namelijk Programma 1 en Programma 2. Het portfolio-item met onderliggende programma-items staat nu in Programma 1 en kan dus alleen verplaatst worden naar Programma 2.