Als je een nieuw Portfolio start wordt deze aangemaakt op basis van een Portfoliomodel. Het nieuwe Portfolio krijgt daarmee de eigenschappen die zijn gedefinieerd in het Portfoliomodel. Ook als in een Portfoliomodel later aanpassingen worden gemaakt worden deze aanpassingen doorgegeven aan alle Portfolio’s die met dat Portfoliomodel zijn aangemaakt.

Portfoliomodellen zijn altijd al beschikbaar geweest voor de zo genoemde Classic mode (de PTB-look and feel). Nu is het ook mogelijk om het Portfoliomodel te configureren voor Portfolio’s die de Standaard modus gebruiken (de nieuwere FCC-look and feel)

Waar vind ik de Portfoliomodellen
Meestal bevinden de Portfoliomodellen zich in het tabblad ‘Modellen’. Dit tabblad bevindt zich op het hoogste niveau van de structuur (Organisatorische eenheden) in FCC.

Wie kan het Portfoliomodel aanpassen
De beheerder van de FCC en de Manager/Ondersteuner van de Organisatorische Eenheid waarin het Portfoliomodel zich bevindt kunnen aanpassingen in het Portfoliomodel aanbrengen.

Bestaande Portfoliomodellen omzetten naar Standaard modus
Zodra je het oude Portfoliomodel hebt geopend kan middels de mode switch een bestaand Portfoliomodel omgezet worden van Classic naar Standaard modus.

Instellingen voor de Portfolio’s die gebaseerd zijn op het Portfoliomodel
In het Portfoliomodel verschijnt een oranje balk met tekst. Druk op deze onderstreepte tekst om een dialoog te openen waarin het gedrag voor het volgen van instellingen in het Portfoliomodel ingesteld.