Op verschillende plekken in de FCC (bv. het Portfolio) kunnen kaartjes ingevuld worden (bv. Portfolio-item). In de FCC heten die kaartjes canvassen. Open je een kaartje dan staat boven aan nu een Print-knop waarmee de inhoud van het kaartje geprint kan worden. Deze functionaliteit was al beschikbaar echter achter een toggle. Nu is deze standaard aanwezig voor iedere gebruiker.

Naast het standaard beschikbaar maken van deze functionaliteit is deze ook verbeterd. Er wordt nu bij het printen (of PDF maken) rekening gehouden met de benodigde grote van canvassen en velden. Heeft een veld bijvoorbeeld veel tekst, dan komt in het scherm een schuifbalk zodat door de tekst gescrold kan worden. Bij het printen (of maken PDF) worden deze velden vergroot zodat alle aanwezige content te printen/leesbaar is.