Privacyverklaring

Fortes Solutions respecteert en beschermt uw privacy bij het bezoek aan onze website. We doen tegelijkertijd moeite om
uw bezoek aan onze website continu te verbeteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers op onze website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op derde partijen waar wij geen controle over hebben of op personen die geen medewerkers van Fortes Solutions zijn, die geen agent zijn of die niet onder de reikwijdte van Fortes Solutions vallen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Welke informatie verzamelen wij?

Gegevens die u indient op onze website, zoals uw naam en e-mailadres. Net zoals bij de meeste websites slaat onze webserver ook automatisch informatie op in server log bestanden, zoals het IP-adres en door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website.

 

Waar worden de verzamelde gegevens voor gebruikt?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verbeteren van onze dienstverlening: uw informatie helpt ons effectiever te reageren op uw vragen aan Customer Support en de door u gewenste ondersteuning.
  • Het verwerken van transacties: uw informatie, openbaar of privé, zal om geen enkele reden zonder uw toestemming worden verkocht, geruild of geschonken aan andere ondernemingen om welke reden dan ook, behalve met het uitdrukkelijke doel om het door de klant gekochte product of door de klant gevraagde dienst te leveren.
  • Het sturen van periodieke e-mails: het e-mailadres dat u verstrekt voor de aanvraag van een download kan worden gebruikt om u informatie en updates toe te sturen met betrekking tot download aanvraag, evenals voor het ontvangen van gerelateerde berichten zoals nieuws updates en andere content.

Wij zullen er zorg voor dragen dat uw gegevens niet verstrekt worden aan derde partijen, tenzij (a) anders verklaard in deze privacyverklaring; (b) u hier expliciet toestemming voor geeft via een registratieformulier; (c) een dienst op onze website een interactie vereist met een derde partij, of wordt geleverd door een derde partij; (d) dit wettelijk verplicht of toegestaan is; (e) uw gebruik van onze site vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht.

Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van links die verwijzen naar websites van derden, dan raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites zorgvuldig te lezen.

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Het gaat om cookies van Google Analytics, HubSpot en voor e-mail automation (MailChimp).

Hoe gaan wij om met links naar derde partijen en links van sponsors?

Wij bieden geen producten of diensten van derden op onze website aan.

Hoe meld ik mij af voor jullie e-mails?

U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens uit onze e-mail database en / of geen toekomstige communicatie te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@fortes.nl of door de instructies in onze e-mails te volgen.

Heb ik toestemming gegeven?

Door het gebruik van onze website stemt u in met deze privacyverklaring.

Bieden jullie garanties?

Fortes is ISO-27001 gecertificeerd, in het kader van deze certificatie hanteert en onderhoudt Fortes beleid voor informatiebeveiliging. Ondanks dat Fortes Solutions alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden. Vanwege de vele factoren buiten onze controle bieden wij geen garanties omtrent de informatieverstrekking of verwerking van gegevens. Wel kunnen belanghebbenden een kopie van het meest recente certificaat, de verklaring van toepasselijkheid en ons informatiebeveiligingsbeleid opvragen bij de support afdeling van Fortes.

 

Hoe word ik op de hoogte gehouden van wijzigingen in jullie privacyverklaring?

Indien wij besluiten onze privacyverklaring te wijzigen dan zullen wij deze wijzigingen op deze pagina plaatsen.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

U kunt uw vraag/vragen over onze privacyverklaring per e-mail sturen naar info@fortes.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 januari 2019.