De rollen binnen Strategisch Resource Management

Bij Strategisch Resource Management kunnen verschillende rollen worden onderscheiden, afhankelijk van de context en organisatiestructuur. Enkele van de belangrijkste rollen zijn:

Directie/ Portfolio manager

Het executive- of managementteam heeft een strategische rol bij het bepalen van de richting en prioriteiten van de organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het formuleren van de lange-termijn-strategie, het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot resource-allocatie en het waarborgen van een effectief resource managementproces in de hele organisatie. Ze werken nauw samen met de Resource manager en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de juiste resources beschikbaar zijn om de organisatiedoelstellingen te bereiken. 

Resource Manager

De Resourcemanager is verantwoordelijk voor het strategisch plannen en beheren van de resources binnen een organisatie of organisatie-onderdeel. Deze rol omvat het identificeren van resourcebehoeften, het toewijzen van resources aan projecten, het optimaliseren van resourcegebruik en het monitoren van resourceprestaties. De Resource manager werkt samen met Project managers, afdelingsleiders en HR om ervoor te zorgen dat de juiste resources beschikbaar zijn op het juiste moment.

HR manager

De HR-manager speelt een cruciale rol bij Strategisch Resource Management. Deze rol omvat het identificeren van de vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn in de organisatie, het aantrekken en werven van getalenteerde medewerkers, het ontwikkelen van trainings- en ontwikkelingsprogramma’s, het bevorderen van een positieve werkcultuur en het beheren van prestatiebeoordelingen. De HR-manager werkt samen met de Resource manager om te zorgen voor een goede afstemming tussen de beschikbare resources en de organisatiedoelstellingen.

Project manager

De projectmanager is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en beheren van specifieke projecten binnen een organisatie. Deze rol omvat het identificeren van projectvereisten, het opstellen van projectplannen, het toewijzen van resources aan taken, het bewaken van projectvoortgang en het beheren van risico’s. De projectmanager werkt nauw samen met de Resource manager om ervoor te zorgen dat de juiste resources beschikbaar zijn om projectdoelstellingen te bereiken.

de processtappen binnen Strategisch Resource Management

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke rollen en verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de organisatie, industrie en context. 

Fortes Change Cloud is software die organisaties helpt om de vraag naar resources vanuit het projecten portfolio beter af te stemmen op de beschikbaarheid van mensen (intern en extern). Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer overvraagd worden en projecten op tijd kunnen worden afgerond. Hierdoor kan een organisatie haar strategische doelen sneller en beter realiseren. Wil je meer weten over Fortes Change Cloud? Vraag dan nu een persoonlijke demo aan.