Beter wendbaar met de scaled agile apps.

Speel als organisatie sneller in op veranderingen, stem werkzaamheden af tussen Agile teams en realiseer meer output op basis van Scrum in sprints of kanban.

Scaled agile app Fortes Change Cloud

Drie scaled agile apps, één oplossing 

In veel organisaties wordt Agile gewerkt op basis van de Scrum methodiek. Maar als er veel teams zijn ontstaat al snel de behoefte aan afstemming tussen deze teams. Scaled Agile biedt hier een oplossing voor.
Fortes Change Cloud biedt met drie Scaled Agile apps ondersteuning aan organisaties die Agile integraal willen toepassen. Deze intuïtieve apps ondersteunen populaire Scaled Agile frameworks zoals SAFe en LeSS. Bovendien zijn de apps eenvoudig te integreren met veelgebruikte tools als JIRA en Microsoft TFS.

Agile Portfolio

Speel als organisatie sneller in op verandering door toepassing van Agile portfolio management. Maak keuzes met behulp van een lichtgewicht besluitvormingsproces op basis van strategische doelen en financiële criteria. Bekijk hoe projecten samenhangen en in welke mate ze een bijdrage leveren aan uw strategische doelen. Bepaal wat als eerste opgepakt gaat worden door te prioriteren en communiceer dit eenduidig met de onderliggende Agile programma’s en teams.

Scaled agile portfolio app Fortes Change Cloud
Scaled agile program app Fortes Change Cloud

Agile Program

Binnen het Agile programma of release train wordt de afstemming en verdeling van werk tussen de verschillende teams geregeld. Bepaal en prioriteer de items (features of epics) in de programma-kanban. Deze programma-items kunnen vervolgens door de verschillende teams worden opgepakt via een ‘pull-proces’ en verder uitgewerkt in user stories. Koppel het programma aan een bovenliggend portfolio voor strategische aansluiting.

 

Agile Team

Pak als Agile team programma-items op van het bovenliggende programma (pull-proces). Werk deze uit naar user stories en prioriteer vervolgens het werk. Realiseer het werk op basis van Scrum in sprints of kanban.

 

Scaled agile team app Fortes Change Cloud

Scaled agile met support apps

Fortes Change Cloud bestaat naast de Scaled Agile apps uit een aantal  ondersteunende apps die essentieel zijn om informatie te verzamelen, te koppelen en te delen. Fit-for-purpose en eenvoudig in gebruik.

Hours

Registreer uren via
weekstaten.

Resources

Optimaliseer de inzet van medewerkers.

Import & Export

Importeer of exporteer bestede uren, kosten en budgetten.

Admin Center

Beheer gebruikers, rollen
en rechten.

Hours

Registreer uren via
weekstaten.

Resources

Optimaliseer de inzet van medewerkers.

BI Connectivity

Exporteer data naar
uw BI-tool.

Import & Export

Importeer of exporteer bestede uren, kosten en budgetten.

Admin Center

Beheer gebruikers, rollen
en rechten.

Ontdek nu zélf Fortes Change Cloud >>