Beter wendbaar met de Scaled Agile apps

Speel als organisatie sneller in op veranderingen, stem werkzaamheden af tussen Agile teams en realiseer meer output op basis van Scrum in sprints of kanban.

Scaled agile app Fortes Change Cloud

Meerdere Scaled Agile apps, één oplossing 

In veel organisaties wordt Agile gewerkt op basis van de Scrum methodiek. Maar als er veel teams zijn ontstaat al snel de behoefte aan afstemming tussen deze teams. Scaled Agile biedt hier een oplossing voor.
Fortes Change Cloud biedt met een aantal Scaled Agile apps ondersteuning aan organisaties die Agile integraal willen toepassen. Deze intuïtieve apps ondersteunen populaire Scaled Agile frameworks zoals SAFe en LeSS. Bovendien zijn de apps eenvoudig te integreren met veelgebruikte tools als JIRA, Azure DevOps en Microsoft TFS.

Agile Portfolio

Speel als organisatie sneller in op verandering door toepassing van Agile portfolio management. Maak keuzes met behulp van een lichtgewicht besluitvormingsproces op basis van strategische doelen en financiële criteria. Bekijk hoe projecten samenhangen en in welke mate ze een bijdrage leveren aan uw strategische doelen. Bepaal wat als eerste opgepakt gaat worden door te prioriteren en communiceer dit eenduidig met de onderliggende Agile programma’s en teams.

Scaled agile portfolio app Fortes Change Cloud
Scaled agile program app Fortes Change Cloud

Agile Programma

Binnen het Agile programma of release train wordt de afstemming en verdeling van werk tussen de verschillende teams geregeld. Bepaal en prioriteer de items (features of epics) in de programma-kanban. Deze programma-items kunnen vervolgens door de verschillende teams worden opgepakt via een ‘pull-proces’ en verder uitgewerkt in user stories. Koppel het programma aan een bovenliggend portfolio voor strategische aansluiting.

 

Agile Team

Pak als Agile team programma-items op van het bovenliggende programma (pull-proces). Werk deze uit naar user stories en prioriteer vervolgens het werk. Realiseer het werk op basis van Scrum in sprints of kanban.

 

Scaled agile team app Fortes Change Cloud
Scaled agile program app Fortes Change Cloud

Team Capaciteitsplanning

Krijg snel inzicht in de haalbaarheid van een portfolio door de totale beschikbaarheid van teams en/of skills te vergelijken met de ingeschatte behoefte per portfolio item (epic). Tekorten in capaciteit worden direct en duidelijk zichtbaar met een rode kleur bij het betreffende team. Bottlenecks kunnen eenvoudig worden opgelost door  te schuiven met de planning van een portfolio-item of door de inschatting van het benodigde aantal uren aan te passen.

Jira Connectiviteit

Ondersteun een scaled agile werkwijze door de uitvoering van een portfolio, agile programma of project in Fortes Change Cloud te delegeren aan één of meerdere teams die werken in Jira. De slimme, bi-directionele koppeling zorgt ervoor dat uitbestede items (epics, features, user-stories, taken) altijd in-sync zijn voor een up-to-date status overzicht. Het is ook mogelijk om een koppeling te maken met reeds aanwezige items in Jira zodat er een vliegende start kan worden gemaakt. De beheerder van Jira kan op eenvoudige en veilige wijze (API tokens) een betrouwbare koppeling realiseren met Fortes Change Cloud.

 

Scaled agile team app Fortes Change Cloud
Scaled agile program app Fortes Change Cloud

Azure DevOps Connectiviteit

De ingebouwde koppeling met Azure Boards biedt de mogelijkheid om de realisatie van een portfolio, agile programma of project in Fortes Change Cloud uit te besteden aan één of meerdere teams die werken in Azure Boards. De integratie is bi-directioneel. Dat wil zeggen dat corresponderende items (epics, features, user-stories, taken) altijd realtime worden gesynchroniseerd. Dit zorgt voor een altijd actueel overzicht en grip op de voortgang. Doordat er gebruik wordt gemaakt van API tokens is de koppeling met Fortes Change Cloud veilig en makkelijk in te stellen door de Azure Boards beheerder. Ook bestaande items in Azure Boards kunnen worden gelinkt met Fortes Change Cloud voor een snelle start.

Ontdek nu zélf Fortes Change Cloud >>