Strategisch financieel management bij portfolio- en projectmanagement is een proces waarbij financiële middelen worden toegewezen aan projecten oa. op basis van hun strategische waarde. Het doel is om de financiële middelen van de organisatie te optimaliseren en de strategische doelstellingen te bereiken. Dit proces omvat het identificeren van de juiste projecten, het bepalen van hun strategische waarde, het beoordelen van hun financiële haalbaarheid en het toewijzen van financiële middelen op basis van deze beoordeling. Het proces omvat ook het monitoren van de prestaties van projecten om ervoor te zorgen dat ze op schema liggen en dat de financiële middelen effectief worden gebruikt.

Middels een nieuw financieel grid dat zowel beschikbaar is in portfolio’s als projecten worden de drie niveaus aan elkaar gekoppeld. Eenvoudig kunnen verschillende typen geld met elkaar vergeleken worden bv. ‘Budget versus Forecast’ of ‘Gepland versus Besteed’. Middels scenarioplanning kan de impact van diverse situaties voordat ze geëffectueerd wordt geanalyseerd worden. Zo ontstaat eenvoudig inzicht en de mogelijkheid voor financiële sturing op alle niveaus.