Van strategie naar impact met Fortes Change Cloud

Succesvolle strategiewijzigingen beginnen bij heldere communicatie over doelen en hoe jouw medewerkers daar aan kunnen bijdragen. Fortes Change Cloud helpt je hierbij.

Meer sturing met de Strategie apps  

Goede communicatie is de sleutel tot succesvolle samenwerking binnen een organisatie. De kans dat jouw strategie succesvol wordt, stijgt met tientallen procenten als het ontwikkelingsproces duidelijk is geformaliseerd en er helder wordt gecommuniceerd. Het is daarom essentieel dat medewerkers weten wat de doelen zijn en wat hun eigen bijdrage aan het bereiken daarvan is. Net zo belangrijk is het dat doelen motiverend zijn en werktijd gericht is op het halen van deze doelstellingen. Bereik dit met de Strategie apps van Fortes Change Cloud.

Strategie

Definieer strategische richting en doelstellingen. De ingebouwde ondersteuning van de Strategy Mapping methodiek van Kaplan & Norton zorgt voor een heldere uitwerking naar de verschillende strategische perspectieven.  Maak doelen meetbaar en inzichtelijk met hulp van de ingebouwde Balanced Scorecard functionaliteiten. Monitor de kritische KPI’s op maandniveau en krijg daarnaast realtime inzicht in de veranderstatus.

    Insights

    Krijg inzicht in voortgang van projecten, programma’s en portfolio’s door de heldere visuele realtime, standaard meegeleverde, rapportages. Of definieer ze zelf naar eigen inzicht. Monitor het effect van alle initiatieven op strategische doelen en deel de rapporten eenvoudig met management en stakeholders, zodat iedereen tijdig op de hoogte is van ontwikkelingen.

      Oordeel zelf over Fortes Change Cloud