Strategische thema’s worden gebruikt in portfolio’s om de onderscheidende organisatiedoelstellingen te bepalen. Door deze thema’s aan de verschillende initiatieven in een portfolio te koppelen ontstaat een extra laag waarop gestuurd kan worden. Inzichten zoals ‘kosten per thema’, ‘benodigde capaciteit per thema’ of ‘voortgang per thema’ worden hierdoor geboden.