Op donderdag 16 februari 2017 vond het Best Practice Seminar plaats. Het seminar had als thema “Traditionele projecten combineren met Agile en toch grip houden op portfolio’s. Hoe doe je dat?” Met ruim 150 aanwezigen was het seminar wederom een groot succes. In steeds meer organisaties wordt een significant deel van het werk in portfolio’s en programma’s gerealiseerd op Agile wijze. Voor specifieke uitdagingen (bijvoorbeeld infrastructuur) blijft traditioneel project- en portfoliomanagement echter vaak gehandhaafd om goede redenen. Deze hybride situatie maakt het echter wel complex om voldoende grip en (strategische) sturing te behouden. In het kader van het thema deelden Dimitri Mayer (Blokker Holding), Robbert de Haan (Royal FloraHolland) en Sander Nijenhuis (Fortes Solutions) hun visie en ervaringen.

De olietanker en de speedboot – Blokker Holding

Blokker Holding ondergaat een grote digitale transformatie. Om de twee snelheden binnen het bedrijf te illustreren maakt Dimitri de vergelijking met een olietanker en de speedboot. Als eerst is daar de olietanker, deze beweegt zich langzaam voort maar is massaal en een bewezen kracht. Blokker Holding is hiermee groot geworden sinds haar ontstaan. De huidige ontwikkelingen in retaillandschap vragen om een aangepaste snelheid, de speedboot. Onderdeel hiervan is het transformeren van traditioneel naar Agile. In zijn presentatie liet Dimitri zien hoe het familiebedrijf deze uitdaging heeft aangevlogen. Om het transformatieprogramma te ondersteunen gebruikt Blokker Holding de Principal Toolbox.

Transformatie naar #1 global digital market place – Royal FloraHolland

De huidige digitale samenleving vraagt om een andere manier van business doen en andere kwaliteiten. Er gelden andere regels. Royal FloraHolland, de grootste bloemenveilig ter wereld, transformeert naar een wereldwijde ‘platform-business’ in bloemen en planten. Deze digitale transformatie vraagt om een andere aanpak. Robbert de Haan legde uit dat de transformatie naar een platform-business om een ander business model vraagt.

Traditioneel en Agile combineren met behoud van sturing en controle

Het seminar werd afgesloten met een sessie door Sander Nijenhuis, algemeen directeur van Fortes Solutions. Sander Nijenhuis liet middels een demonstratie zien hoe Agile past binnen een traditionele projectenorganisatie. In de praktijk zien we dat organisaties vaak een hybride situatie hanteren. Deze situatie zorgt voor de nodige complexiteit wat vraagt om specifieke behoeften in tooling. De uitdaging ligt in het behouden van grip en sturing op Agile projecten binnen een traditionele projectenorganisatie. Met Fortes Change Cloud, het nieuwe multi-app platform van Fortes Solutions, krijgt men grip op Agile projecten binnen een traditionele projectenorganisatie. Fortes Change Cloud brengt de twee projectwerelden samen en laat deze naast elkaar bestaan, met behoud van sturing en controle.