Op 9 oktober waren wij, tezamen met onze partners Promista en 2Sprint, aanwezig op Overheid 360. Meer dan 800 medewerkers van lokale en landelijke overheden hebben hier kennis kunnen maken met Fortes Change Cloud. Ook hebben geïnteresseerden een lezing van Sander kunnen bijwonen over het strategisch aansturen van agile teams binnen lokale en landelijke overheden, waarbij de nadruk werd gelegd op best practices.


Een groot succes

Voor ons was Overheid 360 een groot succes! Fortes heeft jarenlange ervaring met gemeenten, waterschappen en landelijke overheidsinstellingen en ook op de beursvloer bleek wederom een goede aansluiting. Op de beurs hebben we een goed aantal bekende gezichten gesproken en bovenal veel nieuwe contacten opgedaan.

 

Grote opkomst sessie Sander

Het hoogtepunt van de dag was voor ons toch wel de goed bezochte lezing van Sander. De zaal zat vol en daarmee werd er volop geluisterd naar de intro ‘Het agile zaadje is geplant in gemeenteland, maar hoe zorg je er nou voor dat de oogst aansluit bij de doelstellingen?’.
Aan de hand van praktijkcases legde Sander uit hoe strategisch portfoliomanagement en agile uitvoering dichter bij elkaar kunnen worden gebracht mét behoud van het agile momentum – iets wat vaak een uitdaging blijkt. Tevens demonstreerde Sander hoe Fortes Change Cloud kan worden gebruikt om waterval projecten en agile teams vanuit één portfolio te managen.
Bent u benieuwd naar de presentatie? Bekijk hier de slides.

Fortes presentatie Overheid 360 op 9-10-2019.pdf
Presentatie Overheid 360 op 9-10-2019.pptx