In FCC is nieuwe functionaliteit toegevoegd voor capaciteitsplanning en resourceplanning. Resource scheduling kon al gedaan worden in FCC met behulp van resourcepools.

 • Capacity Planning: van 3 maanden tot wel 3 jaar vooruit
  Wil je inzicht in capaciteit ver vooruit (jaren), dan doe je dat vanuit het Portfolio en op skill en/of teams (niet op individuen). Je kijkt naar de capaciteit op basis van een globale planning van de portfolio-items en grove inschatting van uren.
  Deze benadering helpt bijvoorbeeld bij het opstellen van jaarplannen en het maken van analyses over mogelijkheid om bepaalde veranderingen de komende jaren op te pakken. Daarbij voorkomt dit dat bij voorbaat te veel projecten starten zonder dat daar (grofweg) voldoende capaciteit voor is. Omdat starten van projecten te maken heeft met prioriteitstelling dient de discussie hierover ook vanuit het Portfolio gevoerd te worden. Lange termijn inzicht in beschikbaarheid van skill’s en/of teams is daarbij essentieel.
 • Resource Planning: van 3 maanden tot 1,5 jaar vooruit
  Betrek je de Projectdynamiek erbij, dan krijg je een nauwkeuriger (capaciteits)planning vanuit de projecten. Daarmee kan enerzijds de capaciteitsplanning vanuit het Portfolio tussen de 3 maanden en 1,5 jaar in meer detail en actualiteit gevoed worden en anderzijds input gegeven worden aan ‘Resource Scheduling’ voor specifieke inzet van individuen op de korte termijn (0 tot 3 maanden).
 • Resource Scheduling: van 0 tot 3 maanden vooruit
  Wil je nauwkeurig inzicht in de inzet van individuen op zowel de veranderopgaven als de lijnwerkzaamheden, verlof, opleidingen etc., dan ga je aan de slag met resourcepools. Best practice is dat dit goed werkt voor de korte termijn: 0 tot 3 maanden vooruit. Kenmerkend hierbij is een aanvraag- en allocatieproces: aanvraag door de projectleider vanuit het project en allocatie door de lijnmanager vanuit de resourcepool. Combineer je dit met tijdschrijven, dan ontstaat een lerende organisatie: hoeveel uur voor wie gepland à wat is daadwerkelijk geschreven à wat kunnen we daarvan leren om in de toekomst nog beter te plannen.

Het planningsgrid in FCC werkt zeer intuïtief en ziet er als volgt uit:

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe capaciteitsplanningsfunctionaliteit. Wij laten je graag de mogelijkheden zien. Klik hier voor het maken van een demo-afspraak.