Wat is Strategisch Resource Management?

En waarom wil je het in je organisatie introduceren?

Strategisch Resource Management is het proces waarbij zowel voor de korte als de lange termijn de beschikbare capaciteit aan menskracht optimaal wordt ingezet voor het succesvol behalen van de strategische veranderdoelstellingen.  

Het soort doelstellingen hangt af van jouw type organisatie en deze kunnen zowel kwantitatief alsook kwalitatief zijn. Bijvoorbeeld het vergroten van het marktaandeel, het verkleinen van de CO2 footprint of het introduceren van een nieuw product.

Drie kernprocessen van Strategisch Resource Management 

Strategisch Resource Management bestaat uit drie kernprocessen met een verschillende planningshorizon: Capacity Planning, Resource Planning en Resource Scheduling. Alle drie processen worden doorlopend uitgevoerd.    

the three levels of Strategic Resource Management

1. Capacity planning

Dit is het meest globale proces en betreft de lange termijn. Bij Capacity Planning maak je een globale inschatting van de benodigde skills of teams voor elk initiatief in het veranderportfolio. Die zet je af tegen de beschikbare capaciteit van skills of teams. De planningshorizon is hierbij ongeveer drie jaar.  Door dit ver vooruit te doen ontstaat vroegtijdig een beeld of veranderingen gerealiseerd kunnen worden. Er ontstaat ook duidelijkheid over de noodzaak tot sturing. Sturing kan in de vorm van prioriteiten stellen, tijdelijke of blijvende capaciteit aantrekken, mensen opleiden etc.

2. Resource Planning

Dit proces betreft de middellange termijn. Denk daarbij aan ongeveer een kalenderjaar. Je toets binnen dit niveau het globale beeld vanuit ‘Capacity Planning’ aan het gedetailleerdere beeld vanuit de lopende projecten. Dit kan leiden tot het bijstellen van de planning. In deze fase wordt bepaald hoeveel capaciteit aan elk project wordt toegewezen. Je signaleert hierbij eventuele over-allocatie van skills of teams. Die over-allocatie wordt opgelost door projecten te verschuiven, capaciteit tijdelijk te verhogen of verwachtingen over afronding van projecten bij te stellen.  

3. Resource Scheduling

Resource scheduling betreft de korte termijn, zo’n 3 maanden. Deze planning is zeer gedetailleerd. Op basis van de ‘Resource Planning’ wijs je op dit niveau vanuit de resource pools specifieke medewerkers toe aan projecten. Op dit niveau wordt niet alleen gepland, maar vergelijk je de geplande uren ook met de daadwerkelijk bestede tijd.

De voordelen van Strategisch Resource Management

Strategic Resource Management biedt tal van voordelen voor organisaties. De drie belangrijkste zijn:

  • Verbeterde productiviteit. Er is beter inzicht in de haalbaarheid van de portfolio planning. Dit voorkomt overbelasting van medewerkers en dat is bevorderend voor de productiviteit.    
  • Projecten worden sneller afgerond. Door gerichte inzet van de capaciteit voorkom je versnippering over te veel projecten. Hierdoor wordt de doorlooptijd verkort.  
  • Betere besluitvorming. Met Strategisch Resource Management signaleer je vroegtijdig knelpunten en capaciteitsuitdagingen. Daardoor kun je deze gerichter oplossen en tot betere besluiten komen. 

Organisaties die hun capaciteit met succes beheren, kunnen beter reageren op nieuwe kansen en uitdagingen.

Meer weten over Strategisch Resource Management? Binnenkort geven we in een gratis webinar meer uitleg en achtergrond over Strategisch Resource Management. En natuurlijk laten we je ook zien hoe Fortes Change Cloud je daar in ondersteunt! Meld je nu gratis aan voor dit webinar.