Webinar Strategisch Resource Management

20 april 2023 - 12:30 uur

Wie werkt aan verandering zit nooit zonder werk. Er zijn altijd meer ideeën voor projecten  dan dat met de beschikbare capaciteit kan worden afgehandeld. Maar een te hoge werkdruk kan resulteren in onvrede of zelfs burn-out. En het gevoel dat projecten maar niet afkomen. Of twijfel of een belangrijk project uitgevoerd kan worden. Hoe bewaak je de balans tussen je capaciteit en het halen van je strategische doelen?  

Het begint bij inzicht. Inzicht in capaciteit is essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken: wat doen we wel of niet? Wanneer doen we het? Moeten we mensen opleiden, expertise inhuren of werven voor meer structurele capaciteit?  

Strategisch Resource Management 

Een van de meest gewaardeerde nieuwe functionaliteiten in de Fortes Change Cloud dit voorjaar is de volledige ondersteuning voor Strategisch Resource Management. Hiermee zet je in je portfolio de lange-termijn vraag naar skills of teams af tegen de beschikbare capaciteit.   

Hierdoor voorkom je dat je te veel projecten tegelijk uitvoert en de resources overvraagt. Je kunt al in een vroeg stadium keuzes maken om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Je beweegt dus van reactief naar proactief portfoliomanagement en blijft gericht op de strategische doelen in plaats van het blussen van brandjes. 

screenshot strategisch resource management

Meld je nu aan voor het webinar

Op 20 april geven we een webinar. Daarin geven we meer uitleg over Strategisch Resource Management. We geven achtergrond en laten je zien hoe je er in Fortes Change Cloud invulling aan geeft.