What’s new?

Blijf op de hoogte van ons laatste productnieuws en updates

Logboeken: registratiemogelijkheden uitgebreid

In de FCC zijn diverse logboeken beschikbaar zoals Issue en Risico logboek. Nieuw is een pop-up die bij aanmaken/muteren van een logboek-item wordt geopend waarin de gegevens van een portfolio-item kan worden toegevoegd. Dit maakt het aanmaken en beheren van de logboek-items eenvoudiger.

Print-functionaliteit bij canvassen

Op verschillende plekken in de FCC (bv. het Portfolio) kunnen kaartjes ingevuld worden (bv. Portfolio-item). In de FCC heten die kaartjes canvassen. Open je een kaartje dan staat boven aan nu een Print-knop waarmee de inhoud van het kaartje geprint kan worden. Deze functionaliteit was al beschikbaar echter achter een

Lezers rol in Workflow-Groep

Er is een uitbreiding van rechten op de ‘geavanceerde goedkeuring workflow module’ gerealiseerd. Door het toevoegen van de ‘Lezers-rol’ kunnen betrokkenen de mogelijkheid krijgen alle gestarte en afgeronde workflows te lezen die betrekking hebben op een bepaalde Workflow-Groep.

Overzicht behouden in de tab ‘Items uitsplitsen’

n de tab ‘Items uitsplitsen’ van het Agile Programma kan per Portfolio-item (bv. Epic) een opdeling in sub-items (bv. Features) gemaakt worden. Staan er veel Portfolio-items met sub-items dan wordt het doorzoeken van deze lijst als snel lastig. Om toch het overzicht te behouden zijn drie functionaliteiten toegevoegd.

Nieuw! Side panel: alle eigenschappen en instellingen op 1 plek

Er zijn veel configuratiemogelijkheden in de Fortes Change Cloud. Deze waren verspreid geraakt Met de nieuwe side panel zijn deze configuratiemogelijkheden samengebracht op één overzichtelijke plek.