De wijzigingenhistorie van Portfolio items en Plan items (Features, Acties, Gantt chart plan items) wordt vastgehouden. Door in de nieuwe Wijzigingenhistorie van een agile programma te kijken, worden de volgende vragen snel beantwoord:
‘Wanneer is dit item naar de volgende stap verplaatst’ en ‘wie heeft dat gedaan’.
‘Wie heeft wanneer de waarde in dat veld aangepast’.
‘Wie heeft dit item aangemaakt’ etc.