Webinars

Fortes organiseert regelmatig webinars over onderwerpen uit het project- en portfoliomanagement vakgebied. Hieronder vindt u een overzicht van al onze webinars. Wilt u een webinar (nogmaals) bekijken, klik dan op de ‘Bekijk webinar‘ button.

Succesvol transformeren met Agile

In het webinar neemt Henny Portman u mee naar de essentie van agility en behandelt hij de meest relevante scaling agile methodieken. Na afloop van het webinar herkent u de verschillende agile methoden en weet u welke effecten deze hebben op uw organisatie.

Bekijk webinar

Fortes Change Cloud 1.0

Fortes Change Cloud 1.0 is de nieuwste versie van de Principal Toolbox. Bekijk het webinar voor de belangrijkste veranderingen en een live demonstratie.

Bekijk webinar

Principal Toolbox 9.5

Overzicht van belangrijkste nieuwe functionaliteiten en een live demonstratie van Principal Toolbox 9.5.

Bekijk webinar

Resource Management

Resource Management en de Principal Toolbox: Michiel Bongenaar (implementatieconsultant Fortes Solutions) geeft u een praktische uitleg over het implementeren van Resource Management.

Bekijk webinar

PRINCE2 Agile

Henny Portman (Hedeman Consulting) legt tijdens dit webinar uit wat PRINCE2 Agile inhoudt en hoe u dit raamwerk kunt inzetten binnen uw organisatie.

Bekijk webinar

Het Agile PMO

Zijn Project Management Officers eigenlijk nog wel nodig met principes als Agile, Lean en Scrum?

Bekijk webinar

Projectmatige performance improvement

Voor elke organisatie is het van levensbelang om voortdurend de eigen prestaties te verbeteren. Veel verbetertrajecten worden projectmatig aangepakt, maar hoe doe je dit nou gestructureerd en welke hulpmiddelen kun je hierbij gebruiken?

Bekijk webinar

Strategisch batenmanagement: maximale baten met beperkte middelen

Hoe zorg je ervoor dat investeringen in het strategische projectenportfolio de maximale baten opleveren voor de organisatie? En hoe zorg je voor een transparant proces en heldere communicatie?

Bekijk webinar

Portfoliomanagement: Balanceren op niveau!

Hoe bepaal je de optimale mix aan projecten binnen een portfolio, en bewaak je de koppeling tussen initiatieven en strategische doelstellingen?

Bekijk webinar

Batenmanagement: dat doe je zo!

Hoe zorg je ervoor dat investeringen in veranderingen optimaal voordeel opleveren voor de organisatie, zowel financieel als niet-financieel?

Bekijk webinar

Agile PM: het einde van de projectmanager?

Hoe pas je “agile” nu succesvol toe in projecten? Zijn alle projecten wel geschikt voor een agile aanpak?

Bekijk webinar

PMO van strategisch belang?!

Het PMO werd eerder vooral gezien als de ‘handjes’ van de projectmanager. Deze visie op het PMO is al lang verleden tijd, want binnen steeds meer organisaties heeft het PMO ook toegevoegde waarde op portfoliomanagement- of zelfs bestuursniveau.

Bekijk webinar